Thể hiện sự tôn kính nghĩa là một nhận thức đúng đắn địa vị của ai đó. Nhưng tỏ ra tôn kính quá mức có thể không đem lại hiệu quả như mong muốn, và khiến bạn đánh mất sức ảnh hưởng lẽ ra đã có.

Ý tưởng

Một người làm việc chăm chỉ để đạt được một thành quả đặc biệt nào đó xứng đáng nhận được sự tôn kính và sự công nhận. Lòng tôn kính đối với lãnh đạo là cần thiết để đảm bảo các mệnh lệnh và quyết định được thi hành. Không có sự tôn kính dễ dẫn tới bất hòa và thậm chí đôi khi là tình trạng vô chính phủ.

Đôi khi lòng tôn kính là dành cho địa vị mà ai đó nắm giữ chứ không nhất thiết là con người ở địa vị đó. Vai trò của các thẩm phán đòi hỏi cần có sự tôn kính để những mệnh lệnh và kỷ luật được thực thi tại các phiên tòa. Chúng ta cần làm theo hệ thống vận hành ở bất cứ tổ chức nào và thể hiện sự tôn kính dành cho những người ở các vị trí chịu trách nhiệm để xây dựng uy tín và vai trò cho chính mình.

Nhưng thể hiện tôn kính quá mức có thể phản tác dụng. Một khi bạn thể hiện lòng tôn kính ở mức độ thích hợp đối với lãnh đạo của mình và tạo dựng các mối quan hệ trên cơ sở tôn trọng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái nói về cách tiếp cận của họ thay đổi thế nào thì có lợi.

Những mối quan hệ làm việc hiệu quả nhất có sự trao đổi quan điểm và tầm nhìn lẫn nhau một cách cẩn trọng và có mục đích mà không quá chú trọng tới vị trí hay cấp bậc.

Thực hành

  • Suy ngẫm những lý do bạn thể hiện sự tôn kính dành cho ai đó: liệu có phải chỉ là cảm xúc nhất thời?
  • Cân nhắc xem liệu sự tôn kính có gây cản trở tới khả năng bày tỏ suy nghĩ của mình hay không.
  • Bạn có thể biến một mối quan hệ quá nặng tôn kính trở nên tích cực và có mục đích hơn không?
  • Bạn cần thay đổi gì để đảm bảo sự tôn kính không làm suy giảm tầm ảnh hưởng của bạn?
  • Bạn quyết định giảm lòng tôn kính dành cho ai?