Một công ty tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ đến các doanh nghiệp khác (để sử dụng cho việc sản xuất sản phẩm hoàn thiện của doanh nghiệp đó hay để hỗ trợ cho hoạt động của công ty) được hiểu là tiếp thị doanh nghiệp với doanh nghiệp (business-to-business, b2b). Khi phân biệt loại hình này với loại hình tiếp thị cho khách hàng, bạn có thể hiểu rõ hơn về các nhu cầu đặc thù của tiếp thị b2b, và tăng khả năng thành công.

Ý tưởng

Tiếp thị doanh nghiệp có thể chỉ là một mảng nhỏ trong phạm vi rộng lớn của hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, đây là khu vực quan trọng đáng ngạc nhiên – hơn 60 triệu USD được các công ty như GE, DuPont hay IBM chi ra mỗi ngày để hỗ trợ cho chương trình của họ

Người ta cho rằng tiềm năng của việc tiếp thị đến doanh nghiệp vượt quá tiềm năng của tiếp thị đến khách hàng: hoạt động mua hàng mà các doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, và các tổ chức tiến hành chiếm hơn một nửa hoạt động kinh tế ở những nước công nghiệp. Như một nguyên tắc, sự phổ biến của tiếp thị doanh nghiệp đã phát triển đầy ấn tượng, với hơn một nửa những người học ngành tiếp thị hiện nay chọn khởi nghiệp với tiếp thị doanh nghiệp hơn là tiếp thị đến khách hàng.

Thực hành

Để thành công trong tiếp thị cho doanh nghiệp, thì phải hiểu phương pháp của tiếp thị b2b khác với phương pháp truyền thống của tiếp thị đến khách hàng như thế nào:

  • Với tiếp thị b2b, bạn có khả năng hiệu quả hơn ngay trong mỗi giai đoạn bán hàng nếu bạn hiểu, một cách chi tiết, các ưu tiên, chiến thuật, và hoạt động kinh doanh của khách hàng.
  • Trong khi tiếp thị đến khách hàng chuộng sử dụng truyền thông đại chúng để thu hút các nhóm dân số mục tiêu đông đảo, tiếp thị doanh nghiệp dựa vào những kênh phân phối trực tiếp hơn và nhỏ hơn để tiếp cận được một đối tượng cụ thể.
  • Khi tổ chức một chiến dịch tiếp thị đến doanh nghiệp cần phải có trình độ hiểu biết ở mức cao về ngành nghề đặc thù đó, để nhắm đến và thu hút nhu cầu riêng biệt của thị trường ngách đó.
  • Các mối quan hệ khách hàng dài hạn và cá nhân là đặc biệt quan trọng khi tìm kiếm cách duy trì hợp đồng cung ứng sinh lợi – dịch vụ khách hàng lâu dài cần phải được chú trọng.