Cuộc chiến nhằm thu hút những nhân viên tài năng, sáng giá ngày càng thách thức hơn. Các công ty phải nghĩ ra những cách tạo ra một nhận thức về doanh nghiệp lôi cuốn, toàn diện – và điều này phải chân thật, chuyển tải được những gì mà doanh nghiệp hứa hẹn, nếu không các nhân viên giỏi sẽ bỏ đi.

Ý tưởng

Cán cân quyền lực đang dịch chuyển từ chủ doanh nghiệp sang nhân viên. Daniel Pink, nguyên là người viết diễn văn chính cho Phó tổng thống Mỹ Al Gore, cho rằng sự dịch chuyển này là “sự trả thù của Karl Marx”, với những phương tiện sản xuất giờ đây nằm trong tay người lao động. Internet đã làm cho những nhân viên đầy tiềm năng dễ dàng hơn trong việc tìm việc làm, kiểm tra mức lương mong đợi, và tìm hiểu trước xem môi trường và công việc trong một công ty cụ thể như thế nào.

Trong khi quyền lực của người lao động đã tăng lên thì nhiều công ty lại đánh mất sức hút với người tìm việc. Họ không còn đáp ứng được sự ổn định tài chính, và nhiều công ty còn miễn cưỡng hay không có khả năng cung cấp sự bảo đảm việc làm.

Nhờ hiểu biết về những điều kiện dịch chuyển này cộng với những nghiên cứu trong 90 công ty, Ban Điều hành Doanh nghiệp (CEB) đã đề nghị xác lập nguyên tắc ứng xử với người lao động (employee value proposition – EVP) nhằm thu hút những người lao động giỏi nhất. EVP là những quyền lợi mà một người lao động có thể mong chờ đạt được khi làm việc với một tổ chức. CEB nhận thấy rằng những công ty nào quản lý hiệu quả EVP có thể mong đợi về việc tăng số lượng người lao động tiềm năng của họ lên đến 20%. Đáng ngạc nhiên là họ còn có thể giảm số tiền họ chi cho người lao động – những tổ chức xây dựng EVP thành công chi trả ít hơn 10%.

Với sự thay đổi nơi làm việc và số lượng “lao động tự do” ngày càng tăng, điều quan trọng là phải phát triển một chiến lược để thu hút những người giỏi nhất. Hãy nhớ là người có tài cần công ty ít hơn là công ty cần những người tài.

Thực hành

  • Phát triển EVP thành công là điều quan trọng đối với những tổ chức mong muốn thu hút được người lao động trẻ tuổi hoặc người lao động có kinh nghiệm về kỹ thuật.
  • Nhấn mạnh đến sự khuyến khích và giá trị của công việc mà tổ chức của bạn thực hiện, cũng như những phần thưởng và những cơ hội.
  • Cung cấp cơ hội để người lao động tham gia vào những khóa đào tạo không chính thức và nâng cao kỹ năng.
  • Khuyến khích nhân viên hiện tại và nhân viên cũ giới thiệu về tổ chức của bạn. Nhiều người bây giờ tin vào những lời truyền miệng hơn là quảng cáo.
  • Điều chỉnh EVP hợp lý cho các khu vực khác nhau của thị trường việc làm.
  • Thay đổi những yếu tố then chốt của EVP theo từng khu vực khác nhau trên thế giới.