Việc khuyến khích người trong doanh nghiệp của bạn nhìn sự việc khác đi sẽ thu hút được lao động giỏi nhất, và nâng cao nét đặc trưng và giá trị doanh nghiệp.

Ý tưởng

Công ty sáng tạo ?What If! ở Anh cho thân chủ biết cách làm thế nào để công ty của họ sáng tạo hơn. Quy trình của họ thử thách mọi người trong doanh nghiệp xem xét mọi việc khác đi bằng cách bước ra ngoài khu vực thuận lợi của mình và liều lĩnh thử nghiệm các ý tưởng có vẻ vô nghĩa. Có hai quy trình then chốt nhưng độc lập nhau rất cần thiết cho sự sáng tạo:

  • Xây dựng ý tưởng, là việc mọi người đưa ra các ý tưởng, rồi phát triển và nuôi dưỡng chúng.
  • Phân tích ý tưởng, là việc nơi các ý tưởng này được xem xét, đánh giá.

Các công ty nào nỗ lực sáng tạo thường làm như vậy bởi vì nhiều ý tưởng thường bị dập tắt từ trong trứng nước bởi sự nóng vội quá mức trong việc đánh giá và phân tích.

Có được quy trình đúng để tạo ra ý tưởng và sáng tạo là rất quan trọng, nhưng quy trình không thì chưa đủ. Các tổ chức sáng tạo cũng cần phải tạo ra một môi trường và văn hóa chung để coi trọng và thúc đẩy sáng tạo.

Thực hành

Nghiên cứu của tổ chức Quỹ Tài năng (Talent Foundation) đã xác định năm yếu tố xúc tác cho sáng tạo thành công:

  1. Ý thức. Mỗi người phải biết mục tiêu của tổ chức và tin rằng họ có thể đóng góp một phần để đạt đến thành tích đó.
  2. Đa dạng. Các đội nhóm nên có sự phối hợp rộng rãi và sáng tạo về các kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, và ý tưởng.
  3. Sự kết nối. Các mối quan hệ cần chặt chẽ và tạo được sự tin cậy, cũng như khuyến khích sự tích cực và ủng hộ xuyên suốt và rộng khắp trong nhóm làm việc và các phòng ban chức năng.
  4. Sự cởi mở. Mọi cánh cửa và suy nghĩ phải được mở rộng; mọi người trong tổ chức có thể tiếp cận các nguồn lực, thời gian, và gặp được những người nắm quyền quyết định.
  5. Sự nhất quán. Tinh thần nhiệt tình trong sáng tạo phải xuyên suốt trong tổ chức và được xây dựng thành quy trình và phong cách quản lý điều hành.