Uy tín sẽ tăng lên khi chúng ta được nhìn nhận là đem lại đóng góp thực tế và tầm nhìn khôn ngoan. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngần ngại thể hiện những đóng góp mà bạn nghĩ rằng chúng có giá trị.

Ý tưởng

Khi bạn đã tạo dựng được uy tín, người ta muốn nghe bạn nói. Uy tín bắt nguồn từ giá trị thực tế và chất lượng những đóng góp mà bạn mang tới. Nếu bạn nói quá nhiều, người ta sẽ thấy nhàm chán. Nếu bạn đưa ra quá nhiều gợi ý thì người ta chỉ tiếp thu được một vài ý. Nếu đóng góp của bạn bao gồm một danh sách tốt xấu ngẫu nhiên, người ta sẽ nhìn bạn với cái nhìn giễu cợt.

Ngược lại, bạn không thể tạo dựng uy tín nếu không nói năng gì. Không nói mà chỉ viết email hoặc mạng xã hội, dần dà bạn sẽ trở nên lạc lõng và bị tách khỏi những cuộc đối thoại quan trọng. Việc tạo dựng uy tín đòi hỏi cân bằng giữa đóng góp quá nhiều và quá ít. Thành công đến từ sự đóng góp một cách chín chắn và hữu ích. Đây còn là việc làm rõ các ý kiến có sức thuyết phục một cách không dài dòng, lê thê.

Uy tín tùy thuộc vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng để biết chính xác điều mình muốn nói và trình bày chúng một cách mạch lạc và hiệu quả. Sự chuẩn bị cần phù hợp với mục đích. Đó có thể là tìm hiểu chi tiết hay khảo sát trước. Cũng có thể là suy nghĩ ngắn gọn trong tiến trình cuộc họp về điểm then chốt cần được phát biểu và làm sao nói một cách thuyết phục.

Abigail làm việc tại một ủy ban tổ chức lễ hội cộng đồng. Trong khi những người khác hăng say muốn dẫn dắt chương trình, Abigail lại có những đóng góp quí báu nhờ vào kinh nghiệm tổ chức lễ hội đã có. Cô kiên nhẫn chờ đợi và chọn lọc ý kiến phát biểu. Khi Abigail có cơ hội phát biểu, cô thể hiện thái độ tích cực, công nhận quan điểm của người khác, đồng thời cũng rất thực tế và rõ ràng trong những đề xuất của mình. Khi Abigail trở nên được nhiều người biết đến hơn thì người ta tìm nghe ý kiến của cô, và cô trở thành một trong những thành viên có ảnh hưởng hơn trong ủy ban. Lý do của sức ảnh hưởng này là kết hợp hiểu biết của cô về người khác với cách cô vận dụng những kinh nghiệm sẵn có để góp ý thiết thực và đặt ra những câu hỏi thích đáng.

Thực hành

  • Nhận biết tương quan giữa kinh nghiệm quá khứ và chuyên môn của bạn.
  • Hãy tập trung vào các luận điểm trọng tâm thay vì nhận xét lan man.
  • Luôn sẵn sàng cho khoảnh khắc đưa ra nhận xét và đề xuất của mình.
  • Hãy lưu ý đừng nói quá nhiều hoặc quá ít.