Tạo sự hạ cánh an toàn là quá trình chuẩn bị và phản ứng với việc không đạt được thành công bạn muốn có, sao cho sự tự tin không bị hủy hoại mà vẫn tăng lên.

Ý tưởng

Điều gì sẽ xảy ra khi ta thất bại? Ta rơi vào nản lòng và thất vọng cùng cực? Ta trở nên cáu bẳn và khó ở? Ta đặt quá nhiều kỳ vọng giành phần thắng trong một cuộc tranh cãi nào đó nhưng rồi thất bại, ta cảm thấy cách tiếp cận của mình bị phá hoại và sự tự tin tiêu tan?

Vận động viên nhảy cao khi thất bại trong việc nhảy qua mức xà sẽ rơi xuống tấm đệm, không bị tổn hại gì và sẵn sàng cố gắng nhảy lại lần nữa. Nhận thức về việc có nơi hạ cánh an toàn giúp họ có động lực thử lại lần nữa. Khi đặt ra các mục tiêu cao, ta cũng cần tạo lập sự hạ cánh an toàn tương tự để không bị tổn thương khi không thành công.

Khi ta nỗ lực làm điều gì nhưng thất bại, phản ứng đầu tiên thường là tự trách bản thân và sau đó là chỉ trích người khác. Ta sẽ có một danh sách dài những lý do và nguyên cớ thất bại có thể làm lãng phí năng lượng cảm xúc và hủy hoại sự tự tin của chính mình.

Chuẩn bị cho sự hạ cánh an toàn là nhận thức rằng bạn “có thắng có thua”, và chung sống với những phản ứng cảm xúc trái chiều là không thể tránh khỏi. Khi thất bại, việc nhận được sự ủng hộ của bạn bè và đồng nghiệp đáng tin cậy là hết sức quan trọng. Vận động viên nhảy cao đứng dậy từ tấm nệm mềm và nhảy lại lần nữa. Ta cần tạo điều kiện cho phép mình hạ cánh an toàn để có thể đứng dậy và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo.

Thực hành

  • Việc chuẩn bị cho sự hạ cánh an toàn có ý nghĩa gì đối với bạn?
  • Bạn có không ngừng xỉ vả bản thân khi thất bại không? Làm thế nào để tránh điều đó?
  • Điều gì là cần thiết cho sự hạ cánh an toàn khi mọi thứ không diễn ra như hy vọng của bạn?
  • Cách nào tốt nhất để bạn cân bằng giữa động lực thúc đẩy để thành công và nhận thức rằng đôi khi bạn sẽ phải thất bại?
  • Nhớ rằng ngay cả đội tuyển thành công nhất cũng không thắng mọi trận đấu.