Mỗi năm có hàng tỉ đôla được đầu tư vào khu vực công nghệ thông tin (IT) ở cả phần cứng và phần mềm, và chúng ta có thể mong đợi rằng các nhà quản lý sẽ biết chính xác công nghệ thông tin cải thiện thành quả doanh nghiệp của họ như thế nào. Vậy chính xác thì cái gì là mối liên hệ giữa hàng tỉ đôla đầu tư vào IT mỗi năm với sự cải thiện về năng suất và hiệu năng? Sự định hướng thông tin có câu trả lời cho điều này – đó là ba điều liên kết IT với thành quả kinh doanh.

Ý tưởng

Giáo sư Donald Marchand cùng với William J. Kettinger đã tiến hành một nghiên cứu ở trường thương mại IMD để xác định ba yếu tố quan trọng thúc đẩy sử dụng thông tin thành công. Ba năng lực này bao gồm 15 cơ sở đặc trưng.

“Ba năng lực thông tin” này phối hợp để giúp xác định mức độ hiệu quả của việc sử dụng thông tin để ra quyết định:

  1. Đánh giá và ứng xử thông tin. Đây là năng lực của một tổ chức trong việc truyền dẫn và đẩy mạnh các ứng xử và đánh giá để sử dụng thông tin hiệu quả. Các nhà quản lý cần phải thúc đẩy sự liêm chính, sự tuân thủ quy định, sự quản lý, sự minh bạch, và sự chia sẻ, trong khi gỡ bỏ hàng rào ngăn cản các luồng thông tin và đẩy mạnh việc sử dụng thông tin.
  2. Thực hành quản lý thông tin. Quản lý thông tin bao gồm thăm dò, thu thập, tổ chức, xử lý, và bảo quản. Các nhà quản lý thiết lập quy trình, đào tạo người lao động, và đảm nhận trách nhiệm quản lý thông tin, bằng cách đó tập trung tổ chức của họ vào những thông tin đúng.
    Các nhà quản lý quan tâm đến việc tránh (hay ít ra là giảm thiểu) tình trạng quá tải thông tin, cải thiện chất lượng thông tin mà người lao động có thể sử dụng được, và làm tăng khả năng đưa ra quyết định.
  3. Sử dụng công nghệ thông tin. Hạ tầng và các ứng dụng IT phải hỗ trợ được cho việc ra quyết định. Do đó, các chiến lược kinh doanh cần phải được kết nối với các chiến lược IT sao cho hạ tầng và các ứng dụng có thể hỗ trợ được các hoạt động, các quy trình kinh doanh, cải tiến, và các quyết định.

Nhiều công ty đã triển khai thành công các dự án IT lớn, trong đó có Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) và SkandiaBanken, ngân hàng không phân nhánh hàng đầu của Thụy Điển.

Chỉ trong 1.000 ngày, BBVA đã chuyển đổi hoạt động ngân hàng bán lẻ dựa vào các chi nhánh vốn đang sa sút thành một trong những ngân hàng thành công nhất Tây Ban Nha. Điều này được tiến hành bằng cách thu thập thông tin cần thiết từ những người ở các chi nhánh, cho phép họ bán chéo sản phẩm một cách hiệu quả.

Mô hình chuẩn cho việc định hướng thông tin

SkandiaBanken tạo ra một mô hình cho kinh doanh trực tuyến mà sau này đã sinh lợi và qua mặt các đối thủ có tổ chức vốn to lớn hơn về mặt giá trị và dịch vụ khách hàng. Dù SkandiaBanken mới tham gia cung cấp dịch vụ ngân hàng qua internet và điện thoại, các nhà quản lý của ngân hàng này đã đóng góp thành công của họ cho mô hình kinh doanh có sự tích hợp của hạ tầng IT với các giải pháp web đơn giản, phương tiện tiếp cận thông tin dễ dàng cho khách hàng và nhân viên, cùng văn hóa doanh nghiệp coi trọng sự minh bạch, trách nhiệm cá nhân, và hành động.

Thực hành

  • Nhận thức rằng quản lý thông tin tùy thuộc vào con người: cách họ sử dụng thông tin và các hệ thống sẵn có, cách họ chia sẻ kiến thức với người khác, và việc họ tích cực như thế nào trong việc sử dụng thông tin để cải thiện và tạo ra giá trị.
  • Đánh giá, phát triển, và cải tiến các quy trình để quản lý thông tin và kiến thức. Hãy nhớ rằng công nghệ tự thân nó không phải là một thuốc chữa bách bệnh cho doanh nghiệp, dù công nghệ là thứ cần thiết để có được thành công.
  • Hãy tìm hiểu thêm về định hướng thông tin từ giáo sư Donald Marchand hay trường thương mại IMD, đọc thêm chi tiết hơn trên website www.enterpriseiq.com, hay trên cuốn sách Making the Invisible Visible của ông.