Khi người lao động ở mọi cấp bậc trong một công ty được trao quyền quyết định về những gì mà họ thấy là cần thiết, thì sự thỏa mãn nghề nghiệp cá nhân, hiệu quả hợp tác, và năng suất tăng vọt.

Ý tưởng

Giáo sư trường thương mại Harvard, Rosabeth Moss Kanter đưa ra luận điểm rằng công ty có thể cải thiện hiệu quả hoạt động bằng cách cho phép người lao động đưa ra các quyết định mà không cần lúc nào cũng phải hỏi ý kiến cấp trên. Việc trao quyền quyết định sẽ tạo ra sức mạnh sáng tạo của tổ nhóm; nếu môi trường làm việc phù hợp và mức trách nhiệm rõ ràng, mọi người sẽ đóng góp tích cực hơn.

Khi trao quyền quyết định cho các thành viên trong nhóm, bạn đang để cho họ xoay sở với toàn bộ công việc: họ vừa có trách nhiệm vừa phải chịu trách nhiệm, trong một vài giới hạn đã được thỏa thuận. Nhà lãnh đạo cần lập một định hướng rõ ràng, không tham vọng, và cần phải đảm bảo rằng mọi người duy trì được tiến độ, bằng cách hỗ trợ chứ không phải làm thay cho họ.

Việc trao quyền bao gồm:

 • Để cho mỗi thành viên trong nhóm tự thực hiện công việc của họ.
 • Để những thành viên nào làm việc gần gũi với khách hàng nhất tự ra quyết định.
 • Dẹp bỏ trở ngại và những công việc hành chính không cần thiết.
 • Khuyến khích và cho phép mọi người đưa các ý tưởng cải tiến vào thực tiễn.

Bằng việc trao quyền cho nhân viên, khách sạn Ritz-Carlton đã cải thiện dịch vụ khách hàng và tạo ra sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Người lao động được tin tưởng sử dụng sáng kiến của mình và được quyền lấy một phần ngân quỹ nhỏ để bảo đảm những nhu cầu đặc biệt và sở thích của khách hàng được đáp ứng. Điều này mang lại một dịch vụ đặc biệt và giá trị cho khách hàng với một mức giá cạnh tranh.

Thực hành

 • Hiểu sự trao quyền nghĩa là gì và bạn muốn đạt được cái gì.
 • Xác định các giới hạn của việc trao quyền và những giới hạn đó có thể bị vượt qua như thế nào.
 • Bày tỏ ý tưởng của bạn cho mọi người và tranh thủ sự hỗ trợ.
 • Thiết lập và thỏa thuận những giới hạn, và chuẩn bị để những giới hạn này chịu sự kiểm tra.
 • Đảm bảo nhân viên của bạn có các kỹ năng, nguồn lực, và thái độ cần thiết để nắm quyền kiểm soát.
 • Thỏa thuận những mục tiêu và phương pháp hoạt động. Trao quyền không có nghĩa là vứt bỏ công việc cho người khác và để họ tự xoay sở: việc trao quyền đòi hỏi có sự hỗ trợ và đồng tình.
 • Hỗ trợ và giám sát sự phát triển, san bằng khó khăn, đặc biệt là những khó khăn phát sinh ngay từ đầu, nhưng cũng đảm bảo rằng bạn không làm hủy hoại quá trình.
 • Cố gắng giữ vững những “thắng lợi” và thành công ban đầu vốn làm nổi bật giá trị của quá trình.