Sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp được nhiều nơi xem là rất cần thiết để cải thiện hoạt động, hiệu quả, và năng suất của doanh nghiệp. Các nhà nghiên cứu ở Gallup đã nhận diện nhiều biến số mà khi được thỏa mãn sẽ hình thành nền tảng vững chắc cho sự gắn bó chặt chẽ giữa người lao động với doanh nghiệp (xem thêm ở website www.gallup.com).

Ý tưởng

Các nhà nghiên cứu kinh doanh của Gallup đã xác định 12 câu hỏi đo tác động của sự gắn bó của người lao động, bao gồm những vấn đề như sự sở hữu, năng suất, khả năng sinh lợi, sự gắn bó với khách hàng và an toàn lao động. Những câu hỏi này, còn được biết đến là Q12, sẽ đo lường những yếu tố mà các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân viên có thể bị ảnh hưởng. Câu hỏi dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn và tập trung vào các nhóm, liên quan đến hàng ngàn người lao động của nhiều công ty, ở nhiều cấp bậc khác nhau, trong nhiều ngành nghề và nhiều quốc gia.

Thực hành

Để thành công, tốt nhất là hợp tác với một doanh nghiệp có kinh nghiệm quản lý và truyền đạt được Q12 của Gallup và có thể đưa ra lời khuyên về những vấn đề chủ chốt.

Những câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn tập trung vào những thách thức trong việc nâng cao sự gắn bó của người lao động. Hãy cân nhắc những câu hỏi này không chỉ cho bạn mà còn cho cả nhóm của bạn, và cho điểm câu trả lời của bạn theo mức từ 1 (thấp) đến 5 (cao).

 • Nhóm của bạn có được tập trung vào những việc thích hợp không? Mọi người có đồng tình với các ưu tiên và chiến lược không?
 • Quy trình và văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ hay cản trở sự hợp tác? Những thay đổi nào có thể cải thiện được tình trạng đó?
 • Công việc được giám sát tốt như thế nào? Công ty chỉ dựa trên những chỉ số tài chính hay còn có những công cụ đo lường khác nữa?
 • Các tình trạng căng thẳng thường nảy sinh ở đâu và trong tương lai những tình trạng này có khả năng nảy sinh ở đâu?
 • Đâu là cách tốt nhất để xử lý và hòa giải sự căng thẳng khi nó xuất hiện?
 • Đội ngũ đang làm việc thành công nhất ở đâu và chúng ta cần cải thiện ở đâu (theo từng cá nhân, và theo nhóm)?
 • Mục tiêu và quy trình làm việc có ngay ngắn, nhất quán, và đi theo cùng một hướng không? Nếu không, cần phải thay đổi những gì?
 • Trong bảy ngày vừa rồi, bạn có nhận được sự công nhận hay khen tặng vì làm tốt công việc không?
 • Khi làm việc, các quan điểm của bạn có được coi trọng không?
 • Trong sáu tháng qua, có ai cùng công ty nói với bạn về sự tiến bộ của bạn không?
 • Trong năm vừa rồi, bạn có cơ hội học tập và phát triển nào ở công ty không?
DMCA.com Protection Status