Giữ gìn sức khỏe bao gồm cả hoạt động và nghỉ ngơi. Sống yên vui xuất phát từ việc giữ gìn sức khỏe trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Ý tưởng

Giữ gìn sức khỏe không chỉ là hoạt động. Đó là cân bằng giữa hoạt động và nghỉ ngơi. Một nhà lãnh đạo giỏi hiểu rõ rằng có tương tác giữa sức khỏe thể chất, trí óc, tình cảm và tinh thần. Một nhà quản lý giỏi không áp đặt bất cứ quan điểm nào, nhưng muốn khuyến khích mọi người nói xem họ giữ gìn sức khỏe ra sao, hoặc nói về những khía cạnh cuộc sống bên ngoài công sở đem lại cho họ năng lượng và mục đích.

Khi người lao động tỏ ra buồn chán hoặc không gắn bó, nhà quản lý có trách nhiệm đặt câu hỏi và giúp kích thích lối suy nghĩ mới và giúp nâng cao động lực. Hỏi xem điều gì giúp họ khỏe mạnh và tươi mới cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần không phải là câu hỏi đi quá giới hạn. Nhà quản lý có trách nhiệm chăm sóc nhân viên của mình.

Thực hành

Rất đáng để khích lệ mỗi người:

  • Suy ngẫm về sức khỏe thể chất của mình và cách để tăng cường sức khỏe đó.
  • Thấy được mối liên hệ giữa sức khỏe thể chất, tình cảm, trí tuệ và tinh thần.
  • Coi thời gian đầu tư vào sự vui khỏe của mình là kiểu đầu tư dài hạn giá trị.
  • Cởi mở với những cách thức khác nhau để duy trì sự vui khỏe.
  • Thấy mối liên hệ giữa việc duy trì sự tươi mới ở một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống với áp dụng cách tiếp cận ấy để duy trì sự tươi mới ở các lĩnh vực khác trong cuộc sống.