Giới hạn có thể liên quan đến kỹ năng nghề nghiệp, nhưng cũng có thể liên quan đến các tình huống nhất định, đồng nghĩa với vượt quá các giới hạn là không nên.

Ý tưởng

Một tay vợt thuận tay phải hơn tay trái sẽ muốn tập trung luyện các cú đánh trả tay phải, nhưng tay vợt này phải ý thức rằng họ đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng các cú đánh tay phải.

Mỗi người chúng ta đều biết rõ ta có thể huấn luyện hiệu quả với một vài đối tượng này hơn so với những người khác. Có mối quan hệ, xuất thân hoặc kinh nghiệm chung thì huấn luyện sẽ dễ dàng hơn. Có thể ta sở hữu những kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ nhất định và, vì vậy, ta giỏi huấn luyện người khác để họ gây ảnh hưởng lớn hơn. Ta có thể chỉ có kinh nghiệm tài chính ít ỏi, và vì thế, ta sẽ không hỗ trợ được mấy để giúp người khác biết cách giải quyết các trách nhiệm tài chính quan trọng.

Khi ta là giám đốc điều hành hoạt động của ai đó, có thể họ không muốn cởi mở bày tỏ với ta về một số vấn đề. Làm việc trong cùng một mảng với đối tượng huấn luyện khiến bạn có thể mang lại tầm nhìn về những gì cần có để thành công, nhưng cũng có thể cản trở và hạn chế phạm vi và sự thoải mái của các cuộc trò chuyện huấn luyện. Cả hai bên đều phải cảm thấy có thể nói chuyện về một chủ đề nhất định nào đó thì trò chuyện để huấn luyện mới có thể thành công. Nếu có chút cảm giác ngượng ngập hay khó chịu nào, việc huấn luyện sẽ không hiệu quả.

David biết rằng hai trong số các quản lý của anh sẽ được lợi nhờ phát triển kỹ năng thuyết trình. David đề nghị huấn luyện cả hai quản lý đó. Ann lập tức hưởng ứng đề nghị này và cởi mở nói về những vấn đề khó xử cô đang gặp phải. David và Ann rất nhanh chóng bước vào những cuộc trò chuyện huấn luyện, giúp Ann thử nghiệm các phương pháp khác nhau.

Ros ít chắc chắn hơn về chuyện có nên cởi mở với David về những lo lắng của cô không. David tôn trọng cảm giác băn khoăn này và gợi ý là Ros có thể trò chuyện dăm ba cuộc với một đồng nghiệp khác ở nơi nào đó ngoài công sở. David nhấn mạnh rằng sẽ không có phản hồi nào gửi đến David từ những cuộc trò chuyện ấy. Ros chấp nhận giải pháp thay thế này, nó mang lại cho cô không gian yên ổn để suy nghĩ thấu đáo và phát triển cách thuyết trình của cô.

Thực hành

  • Nhận biết lĩnh vực chuyên môn và cả những lĩnh vực không là thế mạnh của bạn.
  • Thành thực với bản thân về lĩnh vực nào bạn huấn luyện tốt và những mảng bạn ít đạt hiệu quả hơn.
  • Đừng phật lòng nếu ai đó muốn trò chuyện để huấn luyện với người khác, không phải bạn.
  • Thống nhất những ranh giới trong trò chuyện để huấn luyện và khẳng định rõ tầm quan trọng của việc giữ bí mật.
  • Nhận biết xem khi nào bạn có được mối quan hệ nhất định với một đối tượng nào đó, đồng nghĩa với việc huấn luyện sẽ đạt hiệu quả, và cả những mối quan hệ không đủ bền chặt để có được sự cởi mở và chân thành giúp cho việc huấn luyện đạt hiệu quả cao nhất.