Khi bạn đánh giá người nào đó là còn hạn chế, thì đảm bảo rằng cách nhìn của bạn là khách quan và không mang định kiến của bạn hoặc của người khác là điều rất quan trọng.

Ý tưởng

Chúng ta đều có cách nhìn nhận riêng về người khác. Ta được định hình bởi quá trình nuôi dưỡng, dạy dỗ, các giá trị và những kinh nghiệm trước đây. Ta có thể tự coi mình là hoàn toàn khách quan trong cách nhìn người, nhưng khó lòng được như vậy.

Khi ta thấy ai đó ‘còn hạn chế’ thì đối chiếu quan điểm của ta với ý kiến của người khác là việc quan trọng. Có nguy cơ là mọi người sẽ nói cho bạn nghe những điều bạn vốn đã tin tưởng. Họ có thể không muốn bất đồng với người làm sếp. Hoặc có yếu tố cạnh tranh, nghĩa là đối tượng bạn đang trò chuyện hưởng lợi khi tán thành sự dè dặt của bạn.

Làm thế nào để bạn khách quan hết mức có thể trong đánh giá một cá nhân nào đó? Giao nhiệm vụ mới cho người này và đánh giá tiến bộ theo cách độc lập ngay từ khi bắt đầu sẽ rất có ích. Đặt ra những cột mốc cho phép bạn thấy rõ tiến bộ và phản hồi với người này hiểu biết của bạn về tiến bộ đã đạt được.

Nguyên tắc viết ra các kỳ vọng và những tiến bộ đạt được cũng là một nguyên tắc quan trọng hỗ trợ cho cả đối tượng huấn luyện lẫn bản thân bạn, đồng thời giúp cung cấp một biên bản kiểm tra. Càng đưa đối tượng vào vị trí sẵn sàng viết ra đánh giá tiến bộ của bản thân và các bước tiếp theo càng hay. Đôi khi đồng ý với nhau và ký kết một biên bản ghi lại các hành động đã được thỏa thuận có thể cung cấp chuẩn so sánh để từ đó đo lường cụ thể các tiến triển. Đôi khi có thêm một bên thứ ba, là một thành viên khác trong nhóm, tư vấn hoặc chuyên gia huấn luyện sẽ có ích. Sự hiện diện của bên thứ ba tạo ra quy tắc và bộ nhớ độc lập ghi lại những gì đã được nhất trí giữa các bên.

Cần cân bằng giữa tin tưởng vào đánh giá của riêng bạn với việc đặt câu hỏi xem liệu thành kiến của bạn có xen vào không. Bàn bạc kỹ càng lối tiếp cận của bạn với một đồng nghiệp đáng tin cậy có thể giúp mang lại cho bạn sự đảm bảo rằng quan điểm của bạn là chính xác và củng cố lòng quyết tâm của bạn ở bước tiếp theo.

Jeremy biết rõ George làm việc không hiệu quả bằng các thành viên khác trong nhóm. George không chốt được nhiều hợp đồng và có vẻ không nhiệt tình bằng các đồng nghiệp. Jeremy muốn xem xét bằng chứng từ những số liệu so sánh trong vòng vài tháng gần đây trước khi đưa ra quan điểm về các bước tiếp theo.

Jeremy nói chuyện với một số khách hàng và nhiều người trong tổ chức. Một khuôn mẫu nổi lên rõ rệt và Jeremy cần phải thẳng thắn với George về bằng chứng ấy. Anh chọn một xuất phát điểm là đánh giá một cách tự nhiên, trưng ra bằng chứng và từ tốn cho George nhiều không gian để tán thành hoặc phản đối. George liệt kê ra một loạt lý do giải thích sự tình, nhưng thừa nhận là có vấn đề cần khắc phục ở đây.

Thực hành

  • Tập hợp các bằng chứng thực tế.
  • Đối chiếu quan điểm của bạn với quan điểm của người khác.
  • Trưng ra bằng cớ một cách công khai với đối tượng.
  • Tập trung thảo luận hướng vào bằng chứng và các bước tiếp theo.
  • Cố gắng không để cảm xúc cá nhân của bạn xen vào, trong khi vẫn nhận biết những phản ứng cảm xúc ở người khác.