Chúng ta ai cũng có danh tiếng. Thách thức là tạo ra danh tiếng bạn muốn có với đúng người vào đúng lúc.

Ý tưởng

Những người xung quanh bạn đều có danh tiếng trong lĩnh vực nào đó. Một số người có danh tiếng tốt dựa trên những đóng góp tích cực trước đó. Số khác lại có tiếng tăm không hay bởi những điều họ đã làm hoặc chưa làm được trong quá khứ hay do thái độ của họ. Giống như họ, bạn cũng sẽ có danh tiếng.

Danh tiếng đến và đi như gió thoảng. Thành tựu mới nhất của bạn sẽ định đoạt danh tiếng của bạn. Bạn sẽ giành được sự tôn trọng và tạo danh tiếng tốt đẹp khi gặt hái kết quả tích cực trong một tình thế khó khăn. Thế nhưng danh tiếng đó sẽ nhanh chóng tan biến nếu bạn thất bại trong hoạt động tiếp theo của mình.

Danh tiếng tốt nhất cần rất nhiều thời gian để gây dựng và phải xuất phát từ nền tảng tôn trọng lẫn quí mến. Người ta sẽ quan sát cách bạn đối mặt với thất vọng hay chỉ trích. Nếu bạn thể hiện phản ứng cảm tính, danh tiếng của bạn có thể giảm sút. Nếu bạn chứng tỏ được sự kiên trì và quyết đoán để học hỏi và tiến lên, danh tiếng của bạn sẽ được nâng cao.

Danh tiếng có mối tương quan mật thiết với sự tôn trọng. Một trong những cách thảm hại nhất khiến danh tiếng bị hủy hoại chính là khi ai đó đánh mất sự tôn trọng và bộc lộ phản ứng cảm tính hoặc quá khích. Danh tiếng tốt đẹp sẽ nhanh chóng tan biến nếu người đó đánh mất kiểm soát bản thân.

Khi đã tạo dựng được danh tiếng tốt đẹp, quan trọng là tránh những hành vi thiếu suy nghĩ sẽ hủy hoại danh tiếng đó. Ký ức về thành công chỉ ngắn hạn, còn hành vi và phản ứng không thích hợp thì lâu dài và có thể là chí mạng.

Thực hành

  • Loại danh tiếng bạn đang có là gì?
  • Loại danh tiếng nào bạn muốn có trong tương lai?
  • Bạn muốn đầu tư vào những ai để danh tiếng của bạn được tăng lên?
  • Việc gì bạn đang làm có nguy cơ phá hủy danh tiếng của bạn?
  • Làm sao tránh tình huống mà danh tiếng của bạn có thể bị ảnh hưởng nặng nề?