Khi rà soát lại hiểu biết của mình, bạn đúc kết và khắc sâu thêm.

Ý tưởng

Là một lãnh đạo hoặc quản lý, khi huấn luyện, bạn cũng không ngừng học hỏi. Đôi khi cũng nên đánh giá và tự hỏi xem liệu cách tiếp cận của bạn có gì biến đổi không. Những câu bạn tự hỏi bản thân có thể là:

 • Tôi đã đặt các câu hỏi mở tốt hơn chưa?
 • Tôi đã đa dạng hóa nhịp độ để phù hợp với những người tôi huấn luyện chưa?
 • Tôi có duy trì tập trung tuyệt đối và tỏ ra tôi hoàn toàn chú ý trong các cuộc trò chuyện đó chưa?
 • Tôi nhận được phản hồi ra sao về phương pháp huấn luyện của mình?
 • Tôi thấy được điều khác biệt gì ở những người tôi huấn luyện: có biến đổi đáng kể nào về năng lực và độ tự tin của họ không?
 • Tôi có thêm tự tin vào việc dành khoảng trống trong cuộc trò chuyện để người khác suy nghĩ không?
 • Tôi có sẵn lòng để người khác đưa ra kết luận và không cảm thấy nhiệm vụ của tôi là đưa ra giải pháp?

Sẽ rất hữu ích nếu bạn tự hỏi mình vài câu hỏi trên đây một cách thường xuyên và có thể ghi chép lại những quan sát của bạn xem chúng thay đổi ra sao theo thời gian.

Thực hành

 • Đánh giá hiểu biết của bạn một cách định kỳ.
 • Đặt ra các tiêu chí để đánh giá hiểu biết đó.
 • Nhận biết xem bạn có cảm thấy tạo điều kiện cho mọi người tự tìm ra kết luận thì hay hơn là tự mình đưa ra giải pháp.
 • Quan sát xem bạn đa dạng hóa nhịp độ ra sao để đáp ứng người khác.
 • Chúc mừng hiểu biết của mình.