Nuôi dưỡng óc hiếu kỳ và tinh thần đổi mới đóng vai trò then chốt để giúp các tập thể và cá nhân luôn mới mẻ nhanh nhạy và sẵn sàng thử những phương pháp mới.

Ý tưởng

Óc hiếu kỳ có thể ‘giết kẻ tò mò’, nhưng thiếu óc hiếu kỳ, ta sẽ mụ mẫm. Một xuất phát điểm để nuôi dưỡng óc tò mò và tinh thần đổi mới ở người khác là chính bản thân bạn hãy không ngừng hiếu kỳ. Nếu tâm trí của bạn vào thời điểm bắt đầu tuần mới có thể là, ‘mình tò mò những gì ở tuần này nhỉ?’, thì nhiều khả năng bạn sẽ phát hiện những cơ hội mà bạn mong muốn khám phá.

Các thành viên của một nhóm sẽ có xu hướng tự nhiên là tập trung vào công việc của họ và thực hiện những kết quả được kỳ vọng ở họ. Nếu ta yêu cầu họ phải tò mò về thế giới xung quanh, họ sẽ tưởng là ta đang làm họ xao lãng. Nhưng nếu ta khuyến khích họ quan sát xem những người khác đang thực hiện nhiệm vụ tương tự ra sao và có thể học được gì từ các quan sát ấy, khả năng cao là họ sẽ xem hiếu kỳ là một bài tập tích cực chứ không phải trò gây xao lãng.

Bạn càng khuyến khích ai đó có tinh thần tìm kiếm ý tưởng hiệu quả ở chỗ khác có thể chuyển giao về bao nhiêu, thì óc hiếu kỳ càng trở thành ứng xử được thừa nhận và trân trọng bấy nhiêu.

Đây không phải chuyện ủng hộ đổi mới chỉ để ủng hộ, mà cốt ở chỗ nhận diện những cách làm hay và rồi tìm ra phương thức để cách làm hay ấy có thể được chuyển sang tổ chức của bạn. Huấn luyện giỏi là kích thích người ta mong muốn được đổi mới và phát triển các ý tưởng, rồi hỗ trợ họ thực hiện những ý tưởng ấy.

Maureen biết một số kiểm toán viên của cô luôn làm theo một kiểu không đổi. Họ thực hiện công việc tốt và chuyên nghiệp, nhưng đôi khi cứng nhắc. Maureen xây dựng quan hệ với một tổ chức kiểm toán khác. Nhân viên hai bên gặp gỡ và có hoạt động huấn luyện chung. Có sự hiếu kỳ muốn biết người khác thực hiện cùng một nhiệm vụ ra sao.

Maureen phát hiện ra rằng rất nhiều kiểm toán viên giờ đây đã cởi mở với ý tưởng mới và sẵn sàng đổi mới hơn. Cô tiếp tục phát triển bằng cách mời về một số chuyên gia giúp củng cố năng lực cho một số kiểm toán viên của cô trong các lĩnh vực mới.

Thực hành

  • Hãy luôn hiếu kỳ và kể những câu chuyện bạn đã nghe theo óc hiếu kỳ của mình ra sao.
  • Chính thức hóa yêu cầu mọi người thể hiện óc hiếu kỳ và chia sẻ câu chuyện của họ.
  • Tạo điều kiện để nhân viên của bạn gặp gỡ với các thành viên ở các tổ chức tương tự chuyện trò về đổi mới.
  • Công khai ghi nhận những ví dụ về cách làm việc hay và đổi mới.
  • Khuyến khích trò chuyện trong các nhóm nhỏ xem kiểu đổi mới nào cần tiếp tục thúc đẩy, và tại sao.