Sự nghiệp chung đòi hỏi phải rõ ràng về mục đích kết hợp với ý thức hỗ trợ lẫn nhau mạnh mẽ và chịu trách nhiệm với nhau.

Ý tưởng

Những tập thể hoạt động hiệu quả chia sẻ với nhau những mục tiêu mà tất cả các thành viên đều có thể nói ra một cách rõ ràng và thuyết phục. Nếu không có sự rõ ràng về mục đích, các thành viên trong nhóm mỗi người nhìn về một hướng và thỏa mãn với đủ loại kết quả khác nhau.

Khuyến khích một nhóm thường xuyên lùi lại và suy ngẫm xem mục đích của mình là gì tưởng chừng quá giản đơn, nhưng việc này có thể tạo ra một cuộc thảo luận bộc lộ nhiều điều. Đưa cả nhóm đi dã ngoại chừng nửa ngày, suy ngẫm xem đâu là mục đích của cả nhóm và thành công sẽ có dáng dấp ra sao trong vòng một năm tới có thể dẫn tới một dịp trao đổi có chiều sâu và đầy hào hứng.

Mục đích của nhóm rõ ràng hơn tự nhiên sẽ dẫn tới câu hỏi: làm thế nào cả nhóm xây dựng ý thức mạnh mẽ về sự nghiệp chung? Xây dựng sự nghiệp chung đòi hỏi trân trọng tài năng và cống hiến của nhau, và cả gắn kết tình cảm. Người lãnh đạo nhóm ở vai trò huấn luyện cố gắng đạt tới mức tất cả mọi thành viên trong nhóm đều hết lòng tận tụy với thành công của sự nghiệp chung và với thành công của nhau.

Xây dựng sự nghiệp chung trong một nhóm bao gồm cả xây dựng gắn kết tình cảm, cùng tinh thần sẵn sàng thẳng thắn về những gì hiệu quả, những gì không. Tạo ra các cơ hội trong đó mọi người khẳng định giá trị cống hiến của nhau, và được thoải mái chỉ ra những điểm cần hoàn thiện có thể củng cố những tham vọng táo bạo và cả hỗ trợ thực tế lẫn nhau.

Raj đề nghị các kiến trúc sư trong nhóm của anh cùng bàn bạc xem làm thế nào họ có thể hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời chia sẻ ý tưởng và kiến thức chuyên môn hiệu quả hơn.

Họ quyết định rằng cứ ba tuần một lần lại có một phiên làm việc, trong đó họ chia sẻ ý tưởng, còn từng người sẽ đưa ra một số đề xuất ban đầu, cơ bản và lấy ý kiến từ các đồng nghiệp.

Raj nỗ lực xây dựng một văn hóa công nhận lẫn nhau, đồng thời có thêm thách thức xem đâu là những điều khả thi để tiến tới.

Thực hành

  • Bất cứ ai cũng làm việc tốt hơn khi họ đặt tình cảm vào công việc của mình.
  • Thời gian tạm nghỉ để xem xét mục đích của cả nhóm và cách xây dựng sự nghiệp chung vững mạnh hơn không bao giờ là phí hoài.
  • Nửa ngày làm việc kiểu dã ngoại có thể giúp xác lập phương hướng mới, nhưng cần phải duy trì động lực thông qua đánh giá hiệu quả.
  • Xây dựng sự nghiệp chung luôn đòi hỏi gắn kết cảm xúc mạnh mẽ song song với trao đổi trung thực, thẳng thắn.
  • Sự nghiệp chung đòi hỏi bạn ở vai trò lãnh đạo phải luôn luôn hỗ trợ và không bao giờ phủ nhận nỗ lực của người khác.