Phân khúc thị trường bao gồm việc phân tích những nhóm khách hàng hiện tại và tương lai. Việc làm này rất có ích để bạn có thể hiểu rõ doanh nghiệp và thành phần của thị trường, qua đó có thể phát huy hiệu quả của các kế hoạch tiếp thị và nhắm đúng khách hàng tiềm năng.

Ý tưởng

Một đồng nghiệp ở vị trí cấp cao trong lĩnh vực tiếp thị nhận xét rằng anh ta muốn thấy “tất cả khách hàng được được tách ra thành những nhóm theo độ tuổi và giới tính”, nhưng tôi đã chỉ cho anh thấy hầu hết những số liệu anh cần đó đều có sẵn rồi. Điều anh muốn là sự hiểu biết nhiều hơn về khách hàng: họ là ai và họ thích gì. Nó sẽ giúp anh ta tìm khách hàng phù hợp cho sản phẩm, cũng như giúp anh hiểu biết thêm một số vấn đề khác: từ phát triển sản phẩm mới cho đến việc định giá và phân phối. Đây là thử thách của việc phân khúc.

Nhiều ngành công nghiệp và doanh nghiệp đang cải tiến phân khúc thị trường của họ bằng cách sử dụng hồ sơ phân tích tâm lý theo nhóm dân số để chia khách hàng thành những nhóm tùy theo nhu cầu, sở thích và phong cách cá nhân. Một số công ty làm phân khúc thị trường tốt nhất là các công ty dịch vụ tài chính, như công ty thẻ tín dụng, bảo hiểm và ngân hàng. Việc kinh doanh cho vay tiền là khó khăn nhất: dễ bị cho vay nhầm định mức hoặc nhầm đối tượng, bạn sẽ mất doanh số hoặc bị mắc nợ không đòi lại được. Việc nhắm đúng đối tượng ngay từ đầu là rất quan trọng. Nó giúp ích rất nhiều trong việc gia tăng hiệu quả tiếp thị.

Thực hành

  • Phân khúc cần phải tập trung: phân khúc càng lớn thì giá trị càng thấp.
  • Yếu tố cơ bản của sự phân khúc là chỉ rõ ra những khác biệt và đặc trưng: điều này cần rõ ràng và cụ thể.
  • Phân khúc càng đơn giản càng tốt, tránh phức tạp, để dễ ra quyết định cũng như thảo luận.
  • Phân khúc cần phải chắc chắn. Đôi khi bạn vội vàng xác định phân khúc hoặc kết luận ngay dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết hoặc thiên kiến của bạn. Điều này sẽ dẫn đến sai lầm. Sự phân tích là yếu tố then chốt để phân khúc chính xác: hiểu một việc như thế nào, và tại sao nó lại như vậy.