Nghe thì có vẻ rất tầm thường nhưng việc tham gia vào các hoạt động hàng ngày của người lao động và quan sát một cách thân thiện có thể giúp bạn khám phá và giải quyết được các vấn đề, có thêm những hiểu biết, và hình thành những mối quan hệ quý giá.

Ý tưởng

Là một phong cách quản lý thực tế và gần gũi, những người ủng hộ phương pháp quản lý bằng cách rảo quanh (managing by wandering about – MBWA) này rảo quanh các phòng ban, vừa trò chuyện với nhân viên, vừa quan sát quy trình làm việc. Bằng cách này mà hình thành được những mối quan hệ quý giá với nhân viên và chia sẻ các hiểu biết. Thường hỗ trợ cho phương pháp quản lý “cánh cửa mở rộng”, MBWA có nhiều yếu tố thực tế hơn, chẳng hạn như việc phát hiện các khúc mắc qua quan sát ngẫu nhiên hay thảo luận, hơn là chờ nhân viên báo cáo về các khúc mắc này. Khi một tổ chức có các nhà quản lý hòa mình vào đội ngũ nhân viên, và hiểu được thái độ và thách thức mà họ đối mặt, tổ chức đó sẽ trở nên mạnh mẽ, giỏi xác định các sai lầm tiềm ẩn, và phát hiện các vấn đề sớm hơn đối thủ.

MBWA đã cách mạng hóa phương pháp “tháp ngà” của nhiều nhà quản lý và chẳng bao lâu sau nó đã được xem như là một phần của phương pháp Hewlett-Packard Way (HP Way) – phong cách quản lý cởi mở của doanh nghiệp công nghệ có nhiều thành tựu Hewlett-Packard. Phương pháp HP Way đã nhanh chóng được các tập đoàn toàn cầu đánh giá cao và bắt chước rộng rãi.

Nên cẩn trọng để bảo đảm người lao động không xem các nỗ lực từ việc tăng cường giao lưu và quan sát thành việc thử “thăm dò” và soi mói khuyết điểm trong công việc của họ. Nếu họ nghĩ vậy thì các rào cản và mức độ căng thẳng sẽ gia tăng thay vì giảm bớt. Giải pháp rất đơn giản: hãy bày tỏ sự chân thành trong các mối quan tâm và các hoạt động hòa nhập của bạn. Khi được thực hiện với một thái độ thân thiện, không có vẻ đe dọa gì, MBWA có thể đưa công ty vượt qua những lúc khó khăn và giúp các nhà quản lý phát triển kế hoạch kinh doanh với một sự hiểu biết mật thiết về con người và nguồn lực.

Một hiểu biết thông thường rành rành mà lại bị không nhìn thấy? Đúng. Quan trọng? Đúng. Thường không được chú ý đến và bị bỏ quên? Đúng.

Thực hành

  • Hãy sẵn sàng học hỏi từ người lao động – họ là một trong những nguồn lực giá trị nhất trong công ty, có sự hiểu biết sâu sắc và nhiều ý tưởng.
  • Nắm lấy những thuật lợi từ các cơ hội tự nhiên để giao lưu, chẳng hạn như ở những không gian chung của công sở, hay qua những dịp ăn uống.
  • Trò chuyện và xây dựng quan hệ hữu hảo với nhiều thành phần cá nhân ở nhiều vị trí khác nhau trong bộ phận của bạn.
  • Hỗ trợ thiết thực và là chỗ dựa đáng tin cậy, thực hiện bất cứ những lời hứa nào. Lắng nghe những gì mọi người nói và suy nghĩ xem tại sao họ nói vậy và họ nói điều đó như thế nào.
  • Sử dụng MBWA như một cơ hội để giao tiếp, lý giải, khuyến khích, thảo luận, và ra quyết định.
  • Thấu hiểu những yêu cầu cá nhân của mỗi thành viên trong nhóm. Họ có trách nhiệm thực thi các chính sách của công ty và điều quan trọng là phải biết điểm mạnh yếu của họ khi quyết định về chính sách của công ty.
DMCA.com Protection Status