Ta có xu hướng coi nhẹ năng lực của nhau và không phải lúc nào cũng phát huy năng lực ấy một cách hiệu quả nhất.

Ý tưởng

Là lãnh đạo của một nhóm, làm thế nào bạn phát huy tối đa năng lực của từng thành viên trong nhóm, và tạo điều kiện để họ phát huy tối đa sở trường của nhau? Đôi khi điều này xuất hiện thông qua nhận xét thẳng thắn với mọi người, gợi ý họ sử dụng các kỹ năng và kiến thức chuyên môn của nhau theo cách cụ thể nào đó. Đôi khi việc đó đòi hỏi cố ý đề nghị mọi người làm việc theo cặp đôi hoặc theo bộ ba người trong những vấn đề nhất định. Những lúc khác, tiến bộ nảy sinh từ chỗ mời mọi người họp lại thống nhất một số lĩnh vực họ sẽ làm việc chung nhưng bạn không chỉ định cụ thể lĩnh vực nào.

Đề nghị các thành viên trong nhóm suy ngẫm xem những giá trị gia tăng họ mang lại lúc này là gì, và những giá trị gia tăng họ muốn đóng góp trong tương lai là gì có thể giúp họ đúc kết những năng lực họ mong muốn phát triển.

Ta thường nhìn người khác bằng con mắt tương đối thiển cận vì chỉ quan sát năng lực của họ trong bối cảnh công việc mà thôi. Mời các thành viên trong nhóm nói về những năng lực họ sử dụng bên ngoài công việc, ở nhà, trong cộng đồng hoặc hội nhóm, câu lạc bộ hoặc tổ chức niềm tin nào đó, có thể tiết lộ nhiều điều.

Cuối hôm làm việc dã ngoại, nhóm của Raj dùng bữa tối thoải mái với nhau. Anh mời từng thành viên trong nhóm nói về những điều mang lại năng lượng cho họ bên ngoài công sở và chia sẻ kinh nghiệm về một nhóm mà họ từng tham gia. Các ví dụ được chia sẻ bao gồm một dàn đồng ca, đội đạp xe, một gia đình mở rộng và nhà thờ: trong mỗi ví dụ ấy, thành viên trong nhóm đều giữ vai trò có ảnh hưởng lớn. Cả nhóm hiểu biết hơn nhiều về những năng lực mở rộng của nhau, tạo điều kiện để họ phát huy tối đa sở trường của nhau trong môi trường làm việc.

Thực hành

  • Có thể hữu ích nếu khuyến khích các thành viên trong nhóm:
  • Mô tả những hoạt động họ tham gia bên ngoài môi trường làm việc và những kinh nghiệm ấy ảnh hưởng đến cách họ áp dụng trong công việc ra sao.
  • Đề nghị các thành viên trong nhóm chia sẻ về những năng lực họ muốn phát triển trong những tháng tới.
  • Mời các thành viên trong nhóm đề xuất xem họ có thể hỗ trợ đầy đủ hơn cho nhau ra sao.
  • Khen ngợi những ví dụ trong đó hai thành viên trong nhóm, nhờ làm việc cùng nhau đã có thể phát triển hiểu biết và năng lực của nhau.