Khuyến khích xem học tập là một quá trình tiếp diễn không ngừng giúp nghĩ thoáng trước ý tưởng mới và quan điểm thay đổi là thiết yếu đối với bất cứ nhà quản lý thành công nào.

Ý tưởng

Nếu một người nghĩ họ không còn gì cần phải học, họ sẽ trở nên mù quáng trước những gì diễn ra xung quanh mình và đóng cửa trước mọi tri thức và cách nhìn mới. Tốc độ thay đổi cả trong công nghệ, trong mức độ sẵn có của các nguồn lực tài chính và trong quan điểm đồng nghĩa với việc bất cứ ai muốn tạo ra dấu ấn của mình trong một tổ chức đều phải liên tục học hỏi.

Một nhà quản lý tốt thường xuyên mô tả những gì họ đã học được và cách họ áp dụng những kiến thức đã học đó vào thực tế. Họ tuyên dương sự học hỏi mà họ quan sát thấy ở những người khác và tạo điều kiện thích hợp để mọi người chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Câu hỏi “tháng này bạn đã học được gì?” có lẽ sẽ rất nhàm chán khi ta nhắc đi nhắc lại nhưng là rất quan trọng để khuyến khích người khác làm rõ xem họ đã học được những gì và hành động tiếp theo của họ là gì.

Một trưởng nhóm giỏi sẽ khuyến khích nhóm của mình thường xuyên đánh giá những gì họ đã học được về lãnh đạo hiệu quả và đối thoại hiệu quả giữa các thành viên của nhóm. Một nhóm tốt sẽ học cách đương đầu với những bất ngờ và xung đột, và cách tốt nhất để đón trước những cơ hội mới.

Thực hành

  • Liên tục chia sẻ những điều bạn học được.
  • Tìm ra niềm hứng khởi từ việc học hỏi những điều mới mẻ.
  • Tạo ra những tình huống để các đồng nghiệp chia sẻ những gì họ đã học được và cách áp dụng chúng.
  • Dành thời gian cho mọi người tham gia những khóa học ngắn hoặc hội thảo.
  • Khuyến khích mọi người thường xuyên tóm lược những gì họ đang học.