Các nhà lãnh đạo có trách nhiệm phải hoàn thành công việc ở vai trò cụ thể của mình và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động chung.

Ý tưởng

Một nhà lãnh đạo hoặc quản lý sẽ được đánh giá không chỉ qua thành công ở lĩnh vực của họ, mà còn qua hiệu quả của toàn bộ doanh nghiệp. Khoe khoang thành công ở lĩnh vực của mình và tảng lờ hoặc phủ nhận những gì xảy ra ở nơi nào đó khác trong doanh nghiệp thì quá dễ. Người ta thường tảng lờ sự thật là thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào toàn bộ công việc chung chứ không chỉ ở một bộ phận riêng lẻ nào đó cống hiến ra sao.

Là lãnh đạo nhóm, bạn muốn các thành viên phải dốc lòng tận tụy với thành công trong lĩnh vực riêng của họ và gắn bó với thành công của toàn bộ công việc chung. Cách bạn miêu tả các kỳ vọng của mình cần phải rõ ràng, sao cho nhân viên ý thức được rằng đánh giá hiệu quả làm việc của họ sẽ bao gồm đóng góp của họ với toàn bộ tập thể và cả đóng góp về tinh thần lãnh đạo họ mang lại cho tổ chức. Kỳ vọng này phải được thể hiện triệt để, nếu không nó sẽ bị tảng lờ hoặc coi là thứ yếu.

Bạn có thể yêu cầu từng cá nhân riêng lẻ trong nhóm thử gánh vác nhiệm vụ liên-ngành, hoặc trong các dự án cụ thể, hoặc trong những hoạt động kiểu huấn luyện, giúp xây dựng ý thức về trách nhiệm lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Để xây dựng trách nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp bạn có thể đề nghị các thành viên trong nhóm làm việc thành từng cặp với nhau ở những vấn đề liên bộ phận. Hoặc, bạn có thể tiến hành hoạt động kèm cặp hướng dẫn lẫn nhau, hoặc chủ động đề nghị một thành viên trong nhóm đánh giá công việc vốn là lĩnh vực của ai đó hoặc mang tính liên bộ phận.

Thực hành

  • Hãy làm gương về tinh thần lãnh đạo doanh nghiệp hiệu quả, nhờ vậy mọi người coi bạn là lãnh đạo của toàn bộ tổ chức chứ không chỉ trong nhóm.
  • Tạo ra những trách nhiệm cá nhân chính thức, trong đó bao gồm cả trách nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp song song với trách nhiệm giải trình kết quả đạt được ở lĩnh vực công việc của họ.
  • Đề nghị mọi người chủ trì các vấn đề mang tính liên bộ phận và ý thức về đóng góp của riêng họ khi làm vậy.
  • Chuyền luân lưu trách nhiệm lãnh đạo cho nhóm khi bạn vắng mặt.
DMCA.com Protection Status