Những thành tựu hiệu quả thường đòi hỏi hợp tác trong tổ chức và cả với bên ngoài. Các thành viên trong nhóm sẽ phản chiếu cách bạn nêu gương làm việc kiểu hợp tác.

Ý tưởng

Các thành viên trong nhóm sẽ phản chiếu những gì bạn làm bất kể bạn có thích thế hay không. Nếu bạn hung hăng, họ sẽ có xu hướng bắt chước lối hành xử đó. Nếu bạn từ tốn thuyết phục, sẽ có xu hướng sử dụng cách tiếp cận tương tự như thế với bạn và những người khác. Xu hướng phản chiếu ứng xử là một phản ứng bản năng. Vẫn sẽ có những lúc người ta làm hoàn toàn ngược lại, nhưng thông thường hơn, xu hướng sẽ là làm theo phong cách giống như nhà lãnh đạo.

Thế nên, nếu bạn muốn xây dựng tinh thần làm việc cộng tác trong nhóm của mình, cách hay nhất chính là làm mẫu kiểu ứng xử ấy với những người bạn đang xây dựng mối quan hệ hợp tác. Cũng rất đáng để suy nghĩ xem ai là đối tác mà bạn muốn xây dựng quan hệ, cả trong nội bộ và bên ngoài, và thành quả của những mối quan hệ hợp tác ấy sẽ là gì. Bạn càng chỉ rõ kết quả nảy sinh từ những mối quan hệ hợp tác ấy, thì khả năng nhóm của bạn muốn áp dụng cách tiếp cận tương tự càng lớn hơn.

Mời các thành viên trong nhóm suy ngẫm xem họ muốn xây dựng quan hệ hợp tác với những ai ở bên ngoài sẽ thôi thúc họ suy nghĩ vượt khỏi giới hạn môi trường làm việc hiện thời và cân nhắc kỹ lưỡng các cơ hội và khả năng. Giải pháp có thể là phiên làm việc chung với nhóm khác về các dự án chung, hoặc những cách làm việc chung, hoặc kết hợp chuyên môn. Cũng có thể tổ chức một buổi thảo luận nhóm về hợp tác làm việc và đề nghị mỗi thành viên nói về mối quan hệ hợp tác tiềm năng mà họ muốn xây dựng. Động viên họ trình bày rõ những lợi ích và những bước tiếp theo sẽ buộc họ phải đúc kết thành hành động họ sẽ thực hiện và tạo điều kiện cho cả nhóm bắt họ có trách nhiệm giải trình về tiến triển.

Raj hiểu rằng các kiến trúc sư thường hoạt động độc lập. Anh muốn ý thức về tinh thần hợp tác mạnh mẽ hơn được xây dựng giữa các dự toán viên (quantity surveyor) và kiến trúc sư. Anh bố trí một buổi làm việc chung để chia sẻ cách làm hay ở những dự án gần đây và một cuộc thảo luận mở xem đâu là cách hay nhất để những người chuyên nghiệp khác nhau có thể phối hợp làm việc.

Đa phần công việc do các kiến trúc sư thực hiện đều là cho chính quyền địa phương. Raj rất hài lòng vì ý thức mạnh mẽ về tinh thần hợp tác chung đã được xây dựng với các nhân vật chính quyền chủ chốt.

Thực hành

  • Nêu gương cộng tác làm việc và nói rõ những lợi ích từ đó.
  • Xác định và khen ngợi những điển hình làm việc cộng tác.
  • Bố trí các cuộc đối thoại giữa những đối tác khác nhau, cả trong nội bộ và bên ngoài.
  • Khuyến khích mọi người bàn bạc chi tiết xem lợi ích tiềm năng của các quan hệ hợp tác khác nhau là gì.
  • Để cho mọi người chịu trách nhiệm giải trình kết quả từ các ví dụ khác nhau về hợp tác làm việc.