Vi tín dụng là việc cho người kinh doanh nhỏ lẻ ở các nước đang phát triển vay những khoản tiền nhỏ, đánh giá cao sự khéo léo và đầu óc kinh doanh của những người ở những nước nghèo nhất thế giới.

Ý tưởng

Vi tín dụng hoạt động bằng cách cho khách hàng vay những khoản vốn tương đối nhỏ (cỡ 50 đôla) với một mức lãi suất thương mại. Khoản tiền đó là để phát triển một sản phẩm hay thực hiện một ý tưởng. Khoản vay này thường được thực hiện thông qua một ngân hàng địa phương – nhóm giám sát chương trình. Quy trình cho vay kích thích việc hình thành một chu trình tạo ra của cải có thể tự duy trì.

Ban đầu, các ngân hàng và các tổ chức tài chính lớn, cũng như các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, hoài nghi mô hình này. Nhưng thời gian đã thay đổi, và nhiều tổ chức giờ đã có thể nhìn thấy ý nghĩa thương mại, kinh tế, và nhân đạo của hoạt động này. Tổ chức FINCA International đã hỗ trợ hoạt động này và, cùng với các tổ chức khác (như Grameen Bank ở Bangladesh), đã chứng minh rằng tín dụng vi mô hoạt động hiệu quả. Giám đốc điều hành của FINCA, ông Rupert Scofield bày tỏ quan điểm: “Hy vọng của tôi là kiểu chương trình này sẽ khuyến khích mọi người trung thực, đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, và gặt hái được thành công. Điều quan trọng ở đây là làm sao xác định được những người nào sẽ thành công.”

Được thành lập vào năm 1984, FINCA (Quỹ trợ giúp cộng đồng quốc tế) là tổ chức phi lợi nhuận đã tiên phong về mô hình vi tín dụng này – còn gọi là “ngân hàng làng xã”.

Thực hành

Bằng cách xác định được các mối quan tâm nhân đạo, tài chính vi mô mang đến niềm hy vọng và thúc đẩy sự phồn thịnh. Với việc khuyến khích tinh thần trách nhiệm và kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội, mô hình này đã mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như sự ổn định kinh tế, xã hội, và chính trị to lớn hơn.