Thay đổi chỉ xảy ra khi con người tin rằng những điều mà một số người miêu tả là bất khả thi là khả thi.

Ý tưởng

Nếu trong thâm tâm ta tồn tại niềm tin hoặc tư tưởng cho rằng một kết quả nào đó là bất khả thi, thì kết quả đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vai trò thường xuyên của quản lý là gỡ bỏ tư tưởng đã ăn sâu bám rễ trong đầu người khác rằng một kết quả nào đó là không thể có được. Nếu định kiến có thể bị gỡ bỏ và ánh sáng có thể lọt qua khe cửa, khi đó sẽ mở ra niềm tin rằng thay đổi là khả thi.

Nếu một người đang chán nản nghĩ rằng một kết quả mà họ mong đạt được là bất khả thi, thì một cuộc trò chuyện hữu ích có thể xoay quanh những thời điểm trong quá khứ khi họ cũng có cảm giác như thế này và kết quả vẫn đạt được. Thường có một khuôn mẫu lặp đi lặp lại trong các hành vi và thái độ tiêu cực kiềm chế lòng tin đối với những điều có thể xảy ra trong tương lai.

Giúp người khác chia nhỏ một dự án ra thành nhiều bước có thể biến cái tưởng như bất khả thi thành một chuỗi các bước hoàn toàn khả thi. Điều mà trước đó tưởng như không thể với tới được bỗng chuyển thành trong tầm với. Nguy cơ cần tránh là cho rằng một khi bước đầu tiên đã hoàn thành, kết quả cuối cùng sẽ rất dễ dàng. Niềm tin rằng kết quả là khả thi khi được thực hiện mỗi lúc từng bước một thực sự có nghĩa là “mỗi lúc từng bước một”.

Thực hành

  • Cùng chia sẻ những câu chuyện về những điều bất khả thi đã trở thành khả thi như thế nào.
  • Sử dụng hình ảnh trực quan như cánh cổng bị khóa lại có thể mở được.
  • Khuyến khích hành động theo một chuỗi các bước ngắn.
  • Tạo cơ hội cho mọi người nói với nhau về cách họ biến điều không thể thành có thể.