Luôn luôn có lý do giải thích cho cách tiếp cận hoặc ứng xử của một người. Hiểu rõ lịch sử gần đây của họ có thể mang lại những thấu suốt hữu ích.

Ý tưởng

Tất cả chúng ta đều bị ràng buộc bởi những sự kiện trong đời ta. Tâm trí của ta có thể bị xao lãng bởi những mối bận tâm về tiền bạc và chuyện gia đình. Cảm xúc của ta có thể bị chìm ngập trước những sự kiện buồn hoặc vui. Ta luôn luôn là một mớ cảm xúc hỗn độn bất kể ta có buồn thừa nhận điều đó hay không.

Thấu hiểu lịch sử gần đây của ai đó có thể mang lại những chỉ báo về mức độ bền bỉ và khả năng thích nghi của họ. Nỗi đau từ mất mát người thân hoặc quan hệ tan vỡ có thể biến thành tình trạng mong manh dễ vỡ về cảm xúc. Nhưng đôi khi có những cảm xúc bị giấu kín hơn, khi chán nản ai đó, hoặc một tham vọng chưa thể nhận ra, hoặc thất bại trong một dự án cá nhân.

Đặt những câu hỏi mở xem chuyện gì đang xảy ra trong đời sống của ai đó không phải là soi mói hay thô lỗ. Người này có lựa chọn trả lời câu hỏi hoặc không. Mối quan hệ cần phải được xây dựng có chất lượng từ trước thì việc đặt những câu hỏi cá nhân mới phù hợp. Nhưng nếu bạn có thể tạo ra một bối cảnh trong đó mọi người chia sẻ xem điều gì khiến họ chán nản hay khiến họ xao lãng công việc, bạn sẽ có được hiểu biết về mức độ bền bỉ và những gì có thể tác động đến khả năng thích nghi của họ.

Thông tin này giúp bạn chiếu cố đến tình cảnh của ai đó theo cách không gây bất công cho các thành viên khác trong nhóm, những người này có thể sẽ oán giận nếu họ cảm thấy phải è vai gánh thêm một cách vô lý.

Bob thấy rõ là Colin có vẻ cáu kỉnh hơn bình thường. Colin không hề suy tính kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Anh vẫn cần mẫn như thường lệ nhưng có vẻ không phải lúc nào cũng tập trung.

Bob bố trí trò chuyện với Colin về một vài phần việc không đạt chất lượng thông thường của Colin và đặt những câu hỏi mở xem vì sao lại như vậy. Colin bắt đầu nói về việc ốm đau của đứa con. Bob hiểu hơn những gì đang diễn ra trong đời sống của Colin.

Kết quả là họ thống nhất khung thời gian mới với hai phần việc Colin đang làm và đồng ý rằng chất lượng công việc phải được duy trì. Bob rất hài lòng vì anh đã mở ra chủ đề này và cho Colin thời gian và không gian để suy nghĩ chi tiết xem anh muốn chia sẻ bao nhiêu.

Thực hành

Hãy lưu tâm đến:

  • Những khuôn mẫu không bình thường trong lối ứng xử của người nào.
  • Khi nào thì đặt ra những câu hỏi mở để tìm hiểu.
  • Tầm quan trọng của việc tạo ra không gian cho những cuộc nói chuyện riêng mà không gây áp lực lên bất cứ ai.
  • Nhu cầu phải sửa đổi các yêu cầu của bạn cho phù hợp với một cá nhân nào đó trong khi vẫn công bằng với những người khác.
  • Tầm quan trọng của việc tiếp tục tin tưởng vào năng lực của một người và không cho phép tình trạng giảm sút chất lượng công việc tạm thời dẫn đến thay đổi quan điểm ấy.