Nỗi sợ hãi có thể giết dần giết mòn chúng ta. Cảm giác được yêu thương và ủng hộ mạnh mẽ sẽ giúp các cá nhân đứng vững và xua tan nỗi sợ hãi.

Ý tưởng

Yêu thương là trân trọng một người, nhận thức rõ những điểm không hoàn hảo của họ cũng như những phẩm chất tốt nhất của họ. Yêu thương là tha thứ cho một người và tạo điều kiện để họ học hỏi từ trải nghiệm và trở thành một tấm gương tốt cho nhiều người khác noi theo.

Nỗi sợ hãi ngáng trở đối thoại và ngăn chúng ta sử dụng năng lượng sáng tạo của mình một cách hiệu quả. Nỗi sợ hãi khiến chúng ta tê liệt và giam hãm suy nghĩ cởi mở, sáng tạo của ta. Nỗi sợ hãi khiến chúng ta trốn tránh các vấn đề thay vì đối mặt với chúng. Nỗi sợ hãi làm tiêu tan năng lượng và giết chết mọi sáng kiến.

Nhà lãnh đạo với tư cách là người huấn luyện sẽ tạo điều kiện cho cấp dưới thành thật về những nỗi sợ hãi của họ và đối mặt với chúng bằng một thái độ điềm tĩnh đúng mực. Khi nỗi sợ hãi đã được “chỉ mặt đặt tên” và được xác định, hoàn toàn có thể cô lập nó. Nỗi sợ hãi có thể được giữ ở một khoảng cách nào đó và được nhận biết là một sự bóp méo thực tại.

Một nhà quản lý ở vai trò huấn luyện sẽ khuyến khích người khác nhận ra họ đang có được sự ủng hộ và trân trọng từ những ai, và với những ai họ đang có mối quan hệ chất lượng cho phép họ làm tốt những công việc khó khăn vì biết rằng mình có sự hỗ trợ từ đó. Trưởng thành có nghĩa là người ta nhận thức được mức độ ủng hộ từ những người khác dành cho họ và biết đền đáp.

Một nhà lãnh đạo tốt với tư cách người huấn luyện sẽ tạo điều kiện cho ai đó xử lý nỗi sợ hãi của mình tốt hơn và nhìn ra, cảm kích và vận dụng sự hỗ trợ và động viên từ những người khác theo cách xua tan nỗi sợ hãi.

Thực hành

  • Khuyến khích mọi người chỉ mặt đặt tên nỗi sợ hãi của họ.
  • Đối thoại cởi mở với mọi người về nỗi sợ của họ và cách xử lý chúng hiệu quả nhất.
  • Tin rằng nỗi sợ giảm đi thông qua việc thiết lập những mối quan hệ công việc chất lượng vừa cởi mở, vừa có tính hỗ trợ.
  • Nhận thức tầm quan trọng của việc được nâng đỡ bằng tình yêu thương của gia đình và bạn bè.
  • Bày tỏ sự trân trọng đối với những người mà bạn làm việc cùng, ý thức rằng sự ủng hộ của bạn sẽ giúp họ thu nhỏ nỗi sợ hãi.