Mặc dù tất cả các công ty giờ đây đều có trang web, nhưng những yếu tố căn bản để phát triển hữu hiệu một website và để nó hiện diện trực tuyến trên mạng thường bị bỏ qua. Những website tốt nhất phải thể hiện ít nhất tám trong 10 thuộc tính quan trọng.

Ý tưởng

Nếu trang web của bạn thực hiện tốt 10 điều sau, nó sẽ thành công. BBC là một tổ chức có website ấn tượng và đa dạng cho mọi người: www.bbc.co.uk. Nó tập trung vào 10 chữ C (trong tiếng Anh):

 1. Nội dung – Content.
 2. Giao tiếp – Communication.
 3. Chăm sóc khách hàng – Customer care.
 4. Cộng đồng và văn hóa – Community & Culture.
 5. Tiện dụng và dễ dàng – Convenience & ease.
 6. Kết nối kết nối với các trang web khác và kết nối với người sử dụng) – Connectivity.
 7. Chi phí và lợi nhuận – Cost & profitability.
 8. Theo yêu cầu của khách hàng – Customization.
 9. Năng lực (năng động, đáp ứng, và linh hoạt) – Capability.
 10. Tính cạnh tranh – Competitiveness.

Thực hành

Mười yếu tố trên có tác động rất lớn – thậm chí quyết định – đến thành công của hoạt động trực tuyến của một tổ chức. Rõ ràng là ở đây sẽ có một số yếu tố quan trọng hơn những yếu tố khác. Vài yếu tố luôn luôn quan trọng – như năng lực và sự tiện dụng – trong khi một số khác đóng vai trò quyết định trong một số thời điểm nhất định (ví dụ như tính cạnh tranh, thường ít quan trọng nhưng đôi khi lại trở thành then chốt).

 1. Nội dung: cần phải phát triển những thông tin hấp dẫn, tin cậy, và hướng đến khách hàng. Nội dung phải phù hợp, tăng thêm giá trị, kích thích và thu hút sự chú ý, để giải trí hoặc để thông tin, phải tiếp cận và phù hợp với đối tượng độc giả, thể hiện rõ ràng thương hiệu, và trên hết là phải đi vào lòng người – phải đảm bảo rằng khách hàng sẽ bị ấn tượng và quay trở lại.
 2. Giao tiếp: cần phải gần gũi với khách hàng. Khách hàng thích được lắng nghe, và khi online họ muốn được đối thoại và giao tiếp niềm nở.
 3. Chăm sóc khách hàng: luôn hỗ trợ và chủ động hỗ trợ khách hàng. Hãng Federal Express lấy thông tin từ dịch vụ hỗ trợ khách hàng làm nguồn dữ liệu tạo nên lợi thế cạnh tranh trên mạng. FedEx cung cấp cho khách hàng quyền được theo dõi tình trạng và vị trí gói hàng của họ bằng cách truy cập vào website của FebEx. Điều này đem lại sự hỗ trợ, bảo mật và tiện dụng cho khách hàng, làm họ cảm thấy gần gũi, đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng.
 4. Cộng đồng và văn hóa: cần phải tiếp xúc và tương tác. Con người luôn thích gặp gỡ nhau: họ thích giao lưu và trở thành một phần của cộng đồng xã hội, được chia sẻ những mối quan tâm chung cũng như các giá trị tương đồng.
 5. Tiện dụng và dễ dàng: cần làm cho mọi việc dễ dàng và tiện dụng hơn cho khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng.
 6. Tính kết nối: cần phải kết nối với các trang web khác và với người sử dụng đang online. Vấn đề này có hai mặt. Đầu tiên là người sử dụng và khách hàng cần có sự kết nối với việc kinh doanh của bạn về cả thể xác lẫn tình cảm. Thứ hai là cần có sự kết nối với các website khác có ích cho khách hàng và giúp điều tiết lưu lượng truy cập.
 7. Chi phí và lợi nhuận: cần giảm những chi tiết vô ích, tăng hiệu quả tài chính và cân đối lợi nhuận.
 8. Tùy biến: Giá trị đặc biệt của mạng internet là ở chỗ nó có thể tùy biến sản phẩm và dịch vụ theo từng khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
 9. Năng lực: Trang web của công ty phải đảm bảo luôn luôn năng động và linh hoạt, đáp ứng mọi điều kiện lưu lượng và nhu cầu khách hàng.
 10. Tính cạnh tranh: trang web của bạn phải khác biệt.