Không còn hy vọng, ta chết khô. Nếu có kỳ vọng đặt vào các khả năng thì ta sẽ dễ có động lực hơn.

Ý tưởng

Những lúc gặp khó khăn, chỉ ra ‘ánh sáng cuối đường hầm’ sẽ giúp người ta tiến bước. ‘Trong cái rủi có cái may’ là một câu tự nhắc nhở mình cho mọi nhà lãnh đạo. Mỗi tình huống khó khăn đều tạo ra lợi ích nào đó, cho dù chỉ là nhắc nhở xem điều gì mới thực là quan trọng, hoặc phát triển thêm tính bền bỉ của bản thân, hoặc bằng chứng cho thấy một cá nhân đã trưởng thành đủ để gánh vác thêm trách nhiệm.

Xây dựng niềm hy vọng dựa trên cơ sở đánh giá chính xác hiện thực trước mắt, nghĩ thoáng về những cơ may đi tiếp. Mọi hiện thực khắc nghiệt đều tạo nên những cơ may mới mẻ, cho dù đó chỉ là thái độ chấp nhận rằng cần phải hoàn thành nhiệm vụ theo cách khác và rằng nhận thức mới về các ưu tiên có thể nảy sinh từ những tình huống tưởng chừng tàn phá.

Vai trò then chốt của một nhà lãnh đạo ở vai trò huấn luyện là khuyến khích mọi người hiểu rõ thực trạng tình hình và tìm kiếm cơ hội. Câu hỏi ‘tình huống này mở ra con đường mới tiến về phía trước thế nào?’ có thể là một câu hỏi mở đầy sức mạnh. Nhà lãnh đạo ở vai trò huấn luyện cho mọi người thời gian để suy ngẫm và không đòi phải có câu trả lời ngay lập tức. Khuyến khích ‘nhìn lên xem liệu bạn có thấy ánh sáng cuối đường hầm hay không’ có thể giúp tạo ra thái độ kiếm tìm những điều tốt đẹp thay vì để những điều tiêu cực tàn phá.

Khi nguồn cấp vốn eo hẹp, bất cứ nhóm nào cũng phải nghĩ ra những cách mới để làm việc hiệu quả. Nhà lãnh đạo ở vai trò huấn luyện phải tạo cơ hội suy nghĩ triệt để về những cách thực hiện nhiệm vụ đơn giản hơn, hoặc việc gì có thể loại bỏ hoàn toàn. Cuộc cách mạng vẫn đang tiếp diễn trong ngành công nghệ thông tin cung cấp những cách thức xử lý và truyền thông tin mới mẻ. Khích lệ nhân viên từ bỏ những lối làm việc cũ và không ngừng kiếm tìm cách làm mới là một quá trình không có điểm dừng.

Các kiểm toán viên của Maureen bắt đầu cự nự rằng họ không nên bị giảm bớt nguồn lực dù toàn bộ tổ chức nhận được ít kinh phí hơn. Maureen tổ chức một số cuộc hội thảo để các kiểm toán viên chia sẻ những cách làm hay và cùng bàn bạc xem họ có thể giảm thời gian đổ vào một số việc kiểm toán nào và làm ra những báo cáo đơn giản và mạch lạc hơn. Có nỗi lo sợ rằng tình trạng này đồng nghĩa với chuyện cắt giảm nhân sự nào đó, nhưng mọi người nhận thức được rằng danh tiếng của họ tùy thuộc vào việc phản ứng linh hoạt và hiệu quả với những báo cáo kiểm toán họ đưa ra có thể được diễn giải và áp dụng dễ dàng.

Maureen nỗ lực tìm cách xây dựng kỳ vọng cao ở các kiểm toán viên của cô, song song với tinh thần sẵn sàng nâng cao hiệu quả trong cách làm việc.

Thực hành

  • Kết nối giữa chủ nghĩa hiện thực với việc kiếm tìm những cơ hội mới.
  • Sử dụng các câu chuyện cho thấy cơ hội mới đã phát sinh từ những trải nghiệm khó khăn ra sao.
  • Khuyến khích mọi người nhìn ra các khả năng trong mọi hoàn cảnh và luôn luôn đi tìm ánh sáng cuối đường hầm.
  • Tự cho mình được phấn khích về những khả năng trong tương lai và thể hiện ra điều đó.
  • Đề cao những người tập trung vào các cơ hội mới và khuyến khích họ tiến tới.