Mối quan hệ hợp tác không có một mục tiêu chung sẽ nhanh chóng tan vỡ. Mục tiêu chung cần phải được hiểu rõ và nhắc lại thường xuyên.

Ý tưởng

Bất cứ mối quan hệ hợp tác nào cũng cần một mô tả về mục tiêu chung đáng tin cậy và lôi cuốn người nghe.

Đôi khi mục đích chung rất rõ ràng. Với một đội bóng đá, đó chính là ghi bàn. Đôi khi, các cá nhân sẽ tập trung vào mục đích riêng của mình thay vì mục tiêu của cả tổ chức. Tạo điều kiện cho các cá nhân nhìn nhận mục tiêu của mình là một kết quả trong tổng thể chung chứ không phải kết quả đơn lẻ, sẽ dẫn tới nhận thức về mục tiêu chung vững chắc hơn. Nếu một tổ chức muốn vững mạnh trước thay đổi, thì việc có một câu chuyện rõ ràng và một mục tiêu chung không phải một thứ phụ gia tùy ý: nó là thành tố căn cốt làm nên thành công.

Gillian muốn thúc đẩy thu hút vốn đầu tư nhiều hơn để vận hành các rạp hát, nhưng lại không rõ các bước thức hiện. Harry ý thức được rằng, là người quản lý chủ chốt, anh cần phải xây dựng mục tiêu chung với Gillian và giúp huấn luyện cô, để cô không hành xử kiểu ‘múa rìu qua mắt thợ’. Harry khẳng định rằng Gillian cần phải suy nghĩ cẩn thận xem cô sẽ gây ảnh hưởng lên ai và cô sẽ xây dựng đà đầu tư thêm vào việc khai thác sức chứa của nhà hát ra sao.

Harry nhất định cho là bằng chứng quan trọng hơn nhiều so với nói suông. Họ cùng thực hiện một bài thuyết minh về lợi ích của việc đầu tư và những yêu cầu họ sẽ đáp ứng. Gillian miễn cưỡng chấp nhận rằng cô cần đến kỹ năng xã giao của Harry và ngầm chịu để Harry huấn luyện. Harry nhận ra anh có thể kiên quyết yêu cầu làm theo ý mình vì Gillian dốc lòng với việc đầu tư này đến mức cô sẵn sàng chỉnh sửa cách tiếp cận của cô dựa vào lời khuyên của Harry.

Thực hành

  • Tạo ra sự rõ ràng về kết quả.
  • Dành thời gian xây dựng một bài thuyết minh chung.
  • Không ngừng sử dụng và phát triển bài thuyết minh, khiến nó thêm trực quan và thêm sống động với nhiều câu chuyện.
  • Ý thức rằng không phải lúc nào cũng dễ xây dựng mục tiêu chung khi có cảm xúc ngáng trở.
  • Đảm bảo thường xuyên đánh giá xem một mối quan hệ hợp tác tiếp cận mục tiêu chung tốt đến mức nào và lời thuyết minh nhất quán đến mức nào.