Duy trì ứng xử nhất quán và các giá trị trong một tổ chức mang lại sự đảm bảo rằng các thành viên được phản hồi theo lối nhất quán, giúp xây dựng lòng tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Ý tưởng

Bất cứ tổ chức nào cũng cần có sự tôn trọng và tín nhiệm thì mới hoạt động suôn sẻ được. Khi sự tín nhiệm mong manh, nhân viên phải ‘dè chừng nhìn trước ngó sau’ và cảnh giác với những gì họ nói và làm. Nếu họ cảm thấy mình sẽ bị nói xấu hoặc chỉ trích sau lưng, họ sẽ cảnh giác và ngại đưa ra những phương pháp mới.

Khi lối cư xử trong một tổ chức không nhất quán, quá nhiều năng lượng sẽ bị phí hoài vào việc nhòm ngó người khác và các thủ đoạn. Khi một tập hợp các giá trị và ứng xử rõ ràng được phát triển và được cả tổ chức hiểu, khi đó sẽ có tiêu chuẩn để đo lường thái độ của một cá nhân.

Lối ứng xử không phù hợp cần phải được xác định kèm theo hành động thích đáng. Ghi hồ sơ những vụ bắt nạt hoặc chọc ngoáy để lối ứng xử như vậy phải được khắc phục và không lặp lại.

Nhà lãnh đạo ở vai trò huấn luyện phải tự có hành xử rõ ràng và khẳng định những cách ứng xử tích cực và nhất quán, sao cho mọi người có thể yên tâm hiểu rõ đâu là hành vi chấp nhận được hoặc không thể chấp nhận được, từ đó sẵn sàng hành xử trong khuôn khổ ấy. Nhiều khả năng con người sẽ trổ hết năng lực trong một tổ chức mà những cách cư xử tốt đẹp nhất quán được thừa nhận và tán thành.

Maureen biết một số kiểm toán viên của cô có tiếng bất lịch sự với khách hàng. Có nguy cơ là họ núp sau vai trò công việc kiểm toán và thoải mái hành xử kiểu thô thiển đã quá lâu. Maureen tỏ rõ rằng thái độ này cần phải thay đổi. Cô tổ chức một buổi hội thảo về các kỹ năng tác nghiệp với khách hàng, phê chuẩn một bộ nguyên tắc ứng xử. Tiếp đến cô đặt kỳ vọng rõ ràng với các trưởng nhóm của cô là để ý xem những nguyên tắc ấy có được tuân thủ hay không và nói chuyện riêng với bất cứ ai thể hiện lối cư xử lấc cấc và tùy tiện.

Thực hành

  • Tự mình thể hiện lối cư xử nhất quán.
  • Tìm kiếm các cách thức xây dựng lòng tin giữa các thành viên trong tổ chức của bạn với đối tác bên ngoài.
  • Hãy thể hiện rõ kiểu ứng xử nào là không thể chấp nhận và cho thấy bạn đã trực tiếp khắc phục những ví dụ ấy.
  • Không bao giờ né tránh việc khắc phục lối ứng xử không phù hợp.
  • Hãy sẵn sàng tha thứ nếu có bằng chứng rõ ràng cho thấy một cá nhân nào đó sẽ cư xử nhất quán từ nay về sau.