Khi đi cạnh người khác ở khoảng cách vừa phải bạn là một nguồn động viên và có thể cung cấp các gợi ý, nhưng hành trình là của họ chứ không phải của bạn.

Ý tưởng

Khi một đứa trẻ bắt đầu chập chững tập đi, ba mẹ bước bên cạnh và có thể chỉ dẫn cho con hoặc giúp con đứng dậy khi bị ngã. Nhưng cha mẹ biết rằng trẻ cần phải tự đi nếu chúng muốn tự đi được. Đứa trẻ muốn có sự đảm bảo an toàn từ việc ba mẹ ở gần bên nhưng lại muốn thử xem mình có đi từ bên này sang bên kia phòng được không.

Câu ‘con giỏi lắm’ từ ba mẹ khích lệ đứa trẻ đi băng qua căn phòng lần nữa. Đứa trẻ vui thích vì bố mẹ ở ngay gần nhưng quyết tâm tự đi và bắt đầu phấn khởi trước cảm giác tự do chúng mới khám phá ra.

Hình ảnh đi bên cạnh ai đó ở khoảng cách vừa phải có thể tóm tắt vài trò của nhà quản lý với nhân viên mới hoặc với đối tượng nào đó vừa nhận trách nhiệm mới. Nhà quản lý không được xen vào hoặc hấp tấp phản ứng đến nỗi nhân viên muốn giao trả vấn đề lại cho nhà quản lý luôn. Giữ khoảng cách là điều có tính quyết định trong khi vẫn cung cấp sự đảm bảo rằng bạn thấu hiểu và quan tâm những gì đang diễn ra.

Norma từ đầu chưa tìm ra ngay được cách xây dựng mối quan hệ đúng mực với một số công ty khách hàng. Hassan cho cô một vài ý tưởng thực tế nhưng vẫn giữ khoảng cách. Thành công với Hassan là đảm bảo rằng khách hàng nói chuyện với Norma chứ không phải với anh, vì điều quan trọng là tạo điều kiện để Norma xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng, và Hassan sẽ chỉ có mặt trong những buổi họp đánh giá quan trọng mà thôi.

Có vài lần Hassan phải kiên quyết nói với khách hàng rằng họ phải làm việc trực tiếp hằng ngày với Norma, chứ không nên tìm đến anh, trừ các buổi họp đánh giá sáu tháng một lần. Hassan biết với cách làm này anh đang thực hiện một cú mạo hiểm có tính toán nhằm tạo điều kiện cho Norma dần hoàn thành hết trách nhiệm của cô và thiết lập quan hệ đúng đắn với các công ty khách hàng.

Thực hành

  • Giữ khoảng cách mỗi khi bạn bị cám dỗ can thiệp quá sâu.
  • Tạo điều kiện để đối tượng học cách tự đi tự chạy dựa vào sức mình.
  • Trở thành một nguồn động viên mà không xen ngang vào việc học hỏi của đối tượng huấn luyện.
  • Sẵn sàng bước sang một bên khi phần việc của bạn đã xong.