Biết ai là đồng minh của bạn có thể tác động tới cách bạn gây ảnh hưởng với người khác và củng cố sức mạnh lập trường của bạn.

Ý tưởng

Ai là đồng minh của bạn trong công việc? Việc biến sếp và các đồng nghiệp trở thành đồng minh là khởi điểm rất quan trọng. Nhưng liệu sự ủng hộ của họ mạnh mẽ tới mức nào? Biết được liệu sếp hoàn toàn cam kết với điều mà bạn ủng hộ hay chỉ nói suông là cần thiết. Nhân viên của bạn nói rằng họ ủng hộ những điều bạn muốn làm, nhưng cam kết đó mạnh mẽ đến đâu? Họ đưa ra lời ủng hộ bởi vì bạn là sếp của họ, hay thực sự có sự cam kết lý trí lẫn cảm xúc đối với những điều bạn muốn đạt được?

Đôi khi bạn thu được đồng minh trong các tình huống bất ngờ. Ai đó ở bộ phận tài chính có thể đã ngưỡng mộ những điều bạn đang nỗ lực thực hiện. Một thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao có thể đã quan sát cách bạn giải quyết các vấn đề khó khăn và sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Nhưng cũng y như tìm thấy đồng minh trong những tình huống bất ngờ thì bạn cũng gặp những sự chỉ trích không mong đợi. Khi bạn bất đồng với ai đó và họ cảm thấy bị bất lợi, sẽ để lại một vết sẹo cảm xúc nơi họ và ảnh hưởng tới thái độ của họ đối với bạn trong bất cứ kế hoạch nào ở tương lai. Rất đáng để ý rằng sẽ không tránh khỏi có ai đó không hề tận tụy với thành công của bạn. Điều quan trọng là giữ những lời chỉ trích ở mức tối thiểu và cố gắng trung hòa tác động của chúng.

Nuôi dưỡng quan hệ đồng minh sao cho họ cảm thấy được thừa nhận và đánh giá cao là rất quan trọng. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào bạn lại cần tới sự ủng hộ của họ, bởi vậy hãy luôn nhớ ghi nhận đóng góp của họ và thể hiện lời tri ân.

Thực hành

  • Dành thời gian xây dựng đồng minh.
  • Chấp nhận rằng người ta có thể ủng hộ hoặc bỏ rơi bạn vì rất nhiều lý do khác nhau.
  • Nhận thức rằng bạn sẽ có đồng minh lẫn những người chỉ trích.
  • Suy ngẫm cách củng cố quan hệ đồng minh và trung hòa những lời chỉ trích.
  • Sẵn sàng dành thời gian với những người muốn tạo dựng quan hệ đồng minh.
  • Chấp nhận rằng người ta có thể là đồng minh của bạn ở điểm này và chỉ trích bạn ở điểm khác.