Thể hiện rõ ràng về quan điểm cố định, song song với mức độ thích nghi, nhiều khả năng sẽ dẫn tới thành công hơn là hành động kiểu “nước đến đâu bắc cầu đến đấy”.

Ý tưởng

Người lãnh đạo ở vị trí huấn luyện tìm cách tạo điều kiện để các cá nhân cân bằng quan điểm cố định với những gì có thể biến đổi. Thể hiện rõ đâu là quan điểm cố định tạo ra nền tảng cho quan hệ hợp tác phát huy hiệu quả. Quan điểm cố định có thể là về quy mô nguồn vốn, hoặc khung thời gian, hoặc sự tham gia của các bên. Quan điểm cố định càng rõ ràng và được hiểu đầy đủ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Quan điểm cố định không được nói ra sẽ trở thành nguồn nảy sinh nghi ngờ. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ muốn đảm bảo rằng quan điểm cố định liên quan đến kết quả và hành xử là rõ ràng và được thảo luận.

Cần có quan điểm cố định để đánh giá sức khỏe của bất cứ mối quan hệ hợp tác nào và xác định tiến triển tương lai. Nhà lãnh đạo tìm cách xây dựng một mối quan hệ hợp tác vững mạnh có thể sử dụng phong cách huấn luyện trong việc đặt câu hỏi, xác lập các kỳ vọng và đánh giá tiến triển. Đây có thể trở thành những thảo luận mang tính động viên và xây dựng, giúp mọi người suy nghĩ thấu đáo xem liệu gắn chặt vào một tuyến đường cụ thể là ngoan cố không cần thiết hay là tiền đề căn bản để thành công.

Gillian luôn cố gắng phá vỡ mọi rào cản. Cô muốn có thêm nguồn lực và ưu đãi. Harry thường xuyên phải phản kháng và nói rõ về những hạn chế, không tránh khỏi kìm bớt sự tự do trong hành động của Gillian. Làm sao có nguồn lực dồi dào không cạn. Nhân viên không thể được tuyển vào chỉ sau một tuần nhận được thông báo. Harry rất quả quyết và rõ ràng trong miêu tả quan điểm cố định và thu hút sự chú ý khi anh thấy Gillian hành động vô lý. Đồng thời, Harry cũng tôn trọng nhiệt tình và nỗ lực của Gillian. Anh không hề có ý muốn dập tắt bầu nhiệt huyết ấy. Chỉ là dẫn Gillian theo phương hướng hiệu quả nhất mà thôi.

Harry yêu cầu Gillian nghĩ xem làm thế nào thích ứng với lợi ích của các nhà tư vấn khác nhằm đạt tới mối quan hệ hợp tác vững mạnh hơn, từ đó gia tăng khả năng thu thêm nguồn lực. Harry thôi thúc Gillian làm rõ xem quan điểm tuyệt đối cố định của cô là gì và cô sẵn sàng biến đổi để thích nghi ở đâu. Harry cảm thấy anh có thể xoay chuyển được Gillian, nhưng đó luôn là một việc rất khó khăn. Cô là một đối tượng dè dặt, nhưng đã đạt đến mức độ mong muốn trò chuyện với Harry thường xuyên vì cô tin tưởng anh luôn đặt ra những câu hỏi xuất sắc, tạo điều kiện để cô phân biệt cái gì là cố định và cái gì có thể biến đổi.

Thực hành

  • Khuyến khích người ta suy nghĩ kỹ càng xem đâu là quan điểm cố định, đâu là các nhân tố có thể biến đổi.
  • Liên tục đặt ra những câu hỏi hay, giúp các cá nhân và tập thể quay trở lại với những nguyên tắc đó.
  • Tạo điều kiện để mọi người nhận ra giá trị của quan điểm cố định và khi nào “húc đầu vào tường” là ngu ngốc.
  • Ý thức là quan điểm cố định cũng có thể thay đổi theo thời gian.
  • Tạo điều kiện để người khác cũng coi quan điểm cố định là quan trọng, chứ không phải chướng ngại vật cản đường.