Một xuất phát điểm mấu chốt chính là tạo ra những kỳ vọng táo bạo về những kết quả đòi hỏi nỗ lực hết mình nhưng vẫn nằm trong giới hạn của hiện thực.

Ý tưởng

Tạo ra những kỳ vọng táo bạo là để kích thích nguồn năng lượng trí não và cảm xúc của một cá nhân hoặc một tập thể. Kết quả muốn có hiệu lực thì phải xác thực và tốt nhất là hữu hình để làm trọng tâm cho động lực trí tuệ và tình cảm. Kết quả có thể là một sản phẩm được sản xuất ra, một hệ thống công nghệ thông tin được cài đặt, một dự luật được thông qua, hoặc một báo cáo được phát hành rộng rãi.

Tạo điều kiện để các cá nhân hoặc tổ chức ‘nhìn thấy’ sản phẩm sẽ ra sao giúp tạo ra kỳ vọng rằng sản phẩm có thể được phát triển và thực hiện thành công. Nhưng kỳ vọng ấy cũng cần phải mang tính thực tiễn. Sẽ rất có lợi nếu bạn có thể chỉ ra những ví dụ thành công trước đây của chính nhóm đó hoặc các nhóm khác.

Nếu một kỳ vọng táo bạo chỉ là lời hoa mỹ, nó sẽ chỉ sáo rỗng mà thôi. Cốt yếu là người ta phải tin rằng kết quả chất lượng cao là có thể đạt được và rằng họ có thể thấy vai trò đóng góp của mình để tạo ra những kết quả ấy. Để những kỳ vọng về các kết quả ấy trở nên đáng tin cậy, ở vai trò lãnh đạo bạn phải đủ khả năng thể hiện cam kết trọn vẹn của mình với họ và tinh thần sẵn sàng hy sinh ít nhiều phần cá nhân bạn để có thể hiện thực hóa những kết quả ấy. Những người khác cần phải thấy được sự cam kết của bạn và tinh thần sẵn sàng ‘dám làm dám chịu’ để đảm bảo những kết quả ấy sẽ đạt được.

Thực hành

  • Tạo ra kỳ vọng táo bạo về những kết quả rõ ràng, không mơ hồ và dễ nhớ.
  • Tạo điều kiện để những kết quả bạn phác ra càng trực quan càng tốt và nhắc lại những điều này một cách thường xuyên.
  • Luôn ý thức rằng những người khác nhau sẽ nắm bắt kết quả ở các tốc độ khác nhau.
  • Bày tỏ tinh thần cam kết của bạn bằng cách cho thấy bạn sẽ có những hy sinh cá nhân để đạt được kết quả này.
  • Đảm bảo rằng câu chuyện của bạn có tính thực tiễn.