Mọi chương trình thay đổi muốn thành công đều cần có chiến sĩ ở mọi cấp độ với cách nhìn được mọi người tin tưởng.

Ý tưởng

Nhà lãnh đạo có thể nói rõ ràng rằng thay đổi là cần thiết nhưng chỉ nói suông thôi thì không thể tạo nên sự đón nhận hay lòng nhiệt tình thay đổi. Nhà lãnh đạo có thể xác lập cảm nhận về phương hướng nhưng họ cần những người khác sát cánh với mình nếu muốn có sức đẩy đi tới. Các chiến sĩ thay đổi có thể xuất hiện ở mọi cấp độ trong một tổ chức. Thường thì những chiến sĩ hiệu quả nhất lại là nhân viên ở những vai trò khá nhỏ, có cái nhìn thực tiễn có thể tác động tới thái độ trong toàn tổ chức.

Những chiến sĩ tuyệt vời nhất là tình nguyện chứ không phải những người bị bắt buộc phải phụng sự. Khi bạn nói thực hiện thay đổi trong một tổ chức, thì luôn để mắt kiếm tìm những người có thể trở thành chiến sĩ vì sự thay đổi luôn là việc rất đáng làm. Họ có thể trở thành chiến sĩ do nhu cầu tự thân, hoặc vì họ có thể thấy được lợi ích lâu dài. Không chừng họ có được cái nhìn thấu suốt về những cơ hội nảy sinh từ sự thay đổi. Bất kể lý do họ ủng hộ thay đổi là gì, thì hợp thức hóa những gì họ nói ra và khích lệ mọi người lắng nghe họ có thể tạo nên hiệu ứng hòn tuyết lăn. Chẳng khác nào “một bông hoa nở, cả vườn đều thơm”, một chiến sĩ giàu nhiệt huyết có thể truyền nhiệt huyết ấy cho cả tổ chức.

Trong những giai đoạn đầu tiên xây dựng thái độ chấp nhận chuyển giao công việc sang Ấn Độ, John biết rằng nếu có vài chiến sĩ ủng hộ nhiệm vụ của anh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh khuyến khích hai nhân viên tới thăm Ấn Độ và làm quen với những người sẽ nhận công việc chuyển giao. Khi hai nhân viên này trở về, họ tỏ ra rất lạc quan về chất lượng công việc sẽ tiếp tục được thực hiện và cơ hội làm việc chung giữa hai khu vực.

John đề nghị một số nhân viên suy nghĩ kỹ càng xem đâu là cơ hội đa dạng hóa một phần công việc họ đang thực hiện tại Anh và khám phá xem triển vọng ấy nghiêm túc đến mức nào. Họ đưa ra được vài ý tưởng tích cực về một số mảng việc mới, và một nhận thức rằng bước vào các lĩnh vực khác là phi thực tế.

John khích lệ các nhân viên này tự coi mình là những sứ giả trong giai đoạn tiếp theo. Anh khuyến khích họ trò chuyện với thật nhiều người ở các mảng công việc khác nhau và giúp xây dựng một sự thông hiểu rằng ở đây có lợi ích tiềm tàng. Các chiến sĩ ủng hộ còn có vai trò giúp đỡ mọi người nhận ra thay đổi là không thể tránh khỏi và họ không thể cứ tiếp tục như xưa được nữa. Ảnh hưởng của những người ủng hộ thay đổi này tác động lên suy nghĩ của mọi người về những bước tiếp theo, và cả phản ứng cảm xúc của họ trước viễn cảnh thay đổi.

Thực hành

  • Tạo cơ hội cho những người háo hức khám phá xem tương lai có gì.
  • Tạo điều kiện cho mọi người phát triển tư duy của riêng mình, và quan sát cách nhìn nhận cơ hội tương lai của họ biến đổi ra sao.
  • Xây dựng vai trò của những người có sức ảnh hưởng và lạc quan về tương lai.
  • Tập hợp một vài chiến sĩ ủng hộ thay đổi để họ có thể chia sẻ cách nhìn và niềm tin của họ đối với các cơ hội.
  • Khích lệ mọi người ở những cấp độ khác nhau trong tổ chức trở thành chiến sĩ ủng hộ thay đổi.