Dành ít nhiều không gian suy ngẫm là căn bản để có thể đạt tới những kết quả bền vững. Mức độ suy xét cần thiết khác nhau tùy từng cá nhân và tập thể.

Ý tưởng

Kết quả tất yếu của việc đặt ra một câu hỏi hay chính là dành không gian để suy ngẫm. Ta vẫn thường hay quan sát thấy, là ‘dục tốc bất đạt’. Thiếu suy xét, các quyết định có thể vội vàng và kém cân nhắc, với những hệ quả phụ chưa được lường trước. Quyết định vội vàng thường gây hối hận và bị hủy bỏ.

Đảm bảo không gian suy ngẫm có thể liên quan đến cách thức căn nhịp độ họp hành, làm sao để có thời gian cân nhắc nhiều khía cạnh khác nhau. Điều cần có là không gian suy ngẫm giữa các lần họp để có cơ hội cân nhắc các điều kiện thực tế và trưng cầu ý kiến.

Dành không gian suy ngẫm có thể nghĩa là quay lại chủ đề nào đó vào ngày hôm sau. Hoặc có thể là để tiềm thức của ta ngẫm ngợi qua đêm, nhờ vậy cuối cùng ta có được cái nhìn cân bằng hơn và quyết tâm rõ rệt hơn xem hướng đi phù hợp nhất tiếp theo là gì.

Với một số người, không gian cần có để suy ngẫm là một chốn yên tĩnh để các vấn đề được xử lý trong nội tâm và im lặng. Với người khác, cái cần là cơ hội được nói cho thông suốt vấn đề, khi sự suy ngẫm xảy ra thông qua đối thoại chứ không phải im lặng.

Sẽ rất có lợi nếu bạn hiểu rõ từng nhân sự chủ chốt của bạn suy ngẫm và đưa ra kết luận ra sao, và biết được đâu là cách hay nhất bạn có thể làm việc với họ sao cho phương pháp suy ngẫm của họ được tôn trọng và tạo điều kiện.

Katherine có hai “phó tướng” ở khoa. Katherine biết sở thích của Michael là bàn cho thông suốt vấn đề trong khi sở thích của Nicky là im lặng nghĩ ngợi các khả năng khác nhau. Katherine đề nghị họ chia sẻ thiên hướng suy ngẫm của họ.

Katherine đề nghị hai người nêu một vài ví dụ về các vấn đề họ cần phải giải quyết để làm rõ từ đầu cách họ sẽ suy xét những vấn đề này và đảm bảo những giải pháp thực tiễn. Vì vậy, họ đã có thể đồng thuận từ trước về kiểu suy xét mà họ muốn áp dụng trong tập thể và trong vai trò của từng cá nhân. Sự đồng thuận này rất có ích cho việc hoạch định đường hướng tiếp theo.

Thực hành

  • Hãy cởi mở về cách suy ngẫm phù hợp nhất với bạn và những gì bạn cần ở người khác để suy ngẫm mang tính xây dựng.
  • Dành thời gian suy xét khi cần đưa ra các quyết định.
  • Khuyến khích trao đổi cởi mở về kiểu suy nghĩ hiệu quả nhất với từng thành viên trong tập thể.
  • Tạo cơ hội để tiềm thức tư duy trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra.
  • Hãy lưu tâm đến sự cân bằng giữa suy ngẫm thông qua đối thoại với suy ngẫm trong không gian yên tĩnh.