Tất cả chúng ta đều áp dụng kinh nghiệm vào các tình huống công việc ở mức độ rộng hơn ta tưởng rất nhiều.

Ý tưởng

Những gì người ta làm trong thời gian ở ngoài công sở thường có thể chuyển vào tình huống làm việc nhiều hơn mức họ có thể nhận thức đầy đủ.

Người ở vai trò lãnh đạo của một tổ chức tình nguyện, như câu lạc bộ thể thao, tổ chức cộng đồng, hay hội từ thiện hẳn đã phát triển bề dày kinh nghiệm làm việc với các tình nguyện viên và tìm cách đạt được sự đồng thuận với các nhóm đối tượng khác nhau.

Các bậc cha mẹ không ngừng thương lượng với con cái để tìm cách cân bằng các ưu tiên khác nhau. Những bậc cha mẹ nào nói rằng ở chỗ làm việc họ không giỏi đàm phán có lẽ không nhận ra được những kỹ năng có thể chuyển đổi từ vai trò làm cha làm mẹ.

Có nguy cơ là chúng ta đều tập trung vào tính khả dụng của các kinh nghiệm làm việc hiện tại, trong khi thực ra ta có thể vận dụng kinh nghiệm từ một loạt những vai trò khác nhau. Khi tôi giúp ai đó khởi động trước cuộc phỏng vấn, tôi khuyến khích họ nghĩ kỹ xem hỗn hợp kinh nghiệm mà họ đã tích lũy được trong suốt 15 năm vừa qua là gì, tương ứng với kỳ vọng của nhà tuyển dụng tiềm năng.

Hassan biết rằng Norma đã làm việc trong chính phủ trước khi gia nhập ngân hàng đầu tư. Hassan khuyến khích Norma suy ngẫm về những kỹ năng cô đã học được qua xử lý các công việc chính trị trong chính phủ mà cô có thể chuyển đổi vào vai trò mới của mình.

Hassan cũng biết Norma là đội phó của đội khúc côn cầu. Hassan khích lệ Norma nghĩ cho kỹ xem cô đã học được những gì ở vai trò thành viên ban lãnh đạo câu lạc bộ khúc côn cầu, những kinh nghiệm cô có thể chuyển đổi vào phương pháp tiếp cận của cô ở ngân hàng đầu tư. Nhận biết thế mạnh của mọi người và đảm bảo khả năng phục hồi mạnh mẽ khi bị tấn công trong thể thao tương quan mạnh mẽ với công việc nhiều hơn Norma tưởng.

Thực hành

  • Chia sẻ những ví dụ cho thấy ở đâu thì kinh nghiệm rộng mang lại cho bạn khả năng trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hơn.
  • Khích lệ đối tượng huấn luyện suy ngẫm những cách tiếp cận họ sử dụng bên ngoài công việc và làm thế nào họ áp dụng vào công việc trực tiếp.
  • Khích lệ họ coi kinh nghiệm trước đó là có liên quan chứ không phải không có liên quan.
  • Kích thích đối tượng chia sẻ các câu chuyện về những hoạt động mở rộng của họ truyền cho họ phương pháp tiếp cận với công việc.
  • Tạo điều kiện cho mọi người nói về các ví dụ khi họ chuyển đổi cách tiếp cận họ sử dụng với con cái và những người nhỏ tuổi hơn vào bối cảnh công việc.