Càng xem việc bước vào trách nhiệm mới là sự tiếp nối của vị trí trước đây thì càng dễ bắt nhịp vào tiến triển ấy.

Ý tưởng

Coi việc bước lên gánh vác trách nhiệm là một chuỗi những bậc thang có thể vượt qua sẽ đỡ gây khiếp sợ hơn nhiều so với việc coi đó là một dốc đá vụn phải bò lên mới được. Thống nhất với một đối tượng nào đó về những bước thực tiễn tiếp theo, xét về nhiệm vụ lẫn lòng tin, có thể giúp họ xây dựng ý định bước lên gánh vác trách nhiệm.

Khuyến khích đối tượng sử dụng hình ảnh trực quan tương tự là các bậc thang và có thể vẽ một biểu đồ bày ra các bước đi của họ sẽ giúp mang lại công cụ hữu dụng để tạo nên những tiến triển vững vàng và tăng dần.

Khi Janette bộc lộ lo lắng về việc gánh vác một số trách nhiệm mới, sếp của cô khuyến khích cô suy ngẫm xem cô đã xử lý ra sao trong lần đề bạt trước. Janette ngẫm nghĩ về những bước trước đây cô đã thực hiện và điều gì tạo động lực cũng như khích lệ cô. Janette nhận ra là lòng tin mà cha mẹ và vài người bạn thân thiết đặt vào cô quan trọng đến mức nào. Hồi tưởng xem cô đã bước lên gánh vác vai trò trước đây ra sao nhắc cô nhớ ra loại hỗ trợ mà cô cần và tạo điều kiện để cô nhớ lại xem lòng tự tin của cô đã lớn dần qua từng bước ra sao, khi cô thành thạo những phần mới mẻ trong trách nhiệm của cô.

Nhìn về phía sau và phía trước một cách liên tục giúp Janette thêm tự tin vào việc gánh vác trách nhiệm mới. Cô biết là cô cần trình bày rõ ràng các bước với một vài người hiểu rõ cô. Janette biết rằng cô sẽ cần hít một hơi thật dài và quyết đoán hơn trong một vài tình huống. Cô nhận ra, rằng phần lớn thời gian, mọi việc đều nằm trong khả năng có thể thực hiện. Khi lóe lên chút nghi ngờ nào, cô lại tự nhắc mình phải nhớ đến những bước cô đã thực hiện thành công.

Thực hành

  • Chia sẻ những yếu tố trên hành trình của bạn có lẽ phù hợp với những người đang bước lên gánh vác trách nhiệm.
  • Khuyến khích đối tượng đánh giá tiến bộ tính đến hiện tại và sử dụng nó làm một nguồn sức mạnh.
  • Tạo điều kiện cho đối tượng xây dựng một chuỗi các bước thực tế để đi tiếp.
  • Khuyến khích mọi người hình dung kiểu bậc thang mà họ sắp sửa bước lên.
  • Đề nghị đối tượng suy ngẫm xem điều gì sẽ giúp họ bước đi nhẹ nhàng, chứ không phải chán nản.