Thực tế khắc nghiệt không thể bị phớt lờ. Nó phải được đương đầu và khắc phục.

Ý tưởng

Một câu hỏi rất hay để nhà quản lý luôn tâm niệm là, “người này phiến diện ở chỗ nào?” Tất cả chúng ta đều phiến diện theo cách này hay cách khác. Để có thể tập trung sự chú ý và tránh những suy nghĩ hoặc niềm tin ngáng đường thì bịt mắt lại cũng đúng.

Khi đối tượng huấn luyện thực hiện một dự án, sẽ luôn thường trực nỗi lo sợ dự án này không thể thành công. Nỗi sợ hãi đó có thể choán hết tâm trí và đồng nghĩa với suy giảm sức sáng tạo và sinh lực, bởi thế khuyến khích ai đó cô lập những nỗi sợ hãi này lại không cho chúng hủy hoại khả năng sáng tạo và sức lực để họ xử lý những mối bận tâm ưu tiên cao hơn ở thời điểm hiện tại là rất quan trọng.

Ngược lại, một người lảng tránh hiện thực khắc nghiệt là thiển cận. Nếu ai đó sắp sửa đụng phải rào cản giới hạn thì càng sớm nhìn ra rào cản càng tốt. Một phần tạo nên cuộc trao đổi huấn luyện hiệu quả là tạo điều kiện cho đối tượng nhận thức một cách khách quan và bình tĩnh về hiện thực khắc nghiệt ở phía trước, rồi để họ ngộ ra các hệ quả.

Đặt những câu hỏi, kiểu “đâu là hiện thực khắc nghiệt bất khả kháng trong hoàn cảnh này?” có thể giúp tập trung trí óc. Nhưng gắn liền với câu hỏi này phải là một cách nào đó khích lệ suy nghĩ về tương lai với những câu hỏi như, “tình huống này có thể mở ra những cơ hội nào?” hay “anh/chị có thể được trang bị tốt hơn người khác ra sao để xử lý thực tế khó khăn này?”

Tạo điều kiện cho đối tượng huấn luyện suy ngẫm xem họ đã học được những gì từ thực tế khó khăn trong quá khứ sẽ nhắc cho họ nhớ đến giải pháp tự thân trong con người họ và những kết quả tiềm năng từ những hoàn cảnh ít hứa hẹn nhất như thế nào.

Một cuộc khảo sát khách hàng gần đây gợi ra rằng nhóm của Rashida bị đánh giá kém tích cực hơn xưa trong mắt khách hàng. Rashida đã định gạt sang một bên những kết quả đó vì cả nhóm đều rất bận. Vic hỏi Rashida xem hiện thực khắc nghiệt ở đây mà cô cần khắc phục là gì. Câu hỏi này giúp tập trung suy nghĩ của Rashida: cô thừa nhận có những vấn đề cần tháo gỡ. Khi Vic thúc giục cô xem xét đâu là cơ hội để tiến lên, Rashida đã xây dựng một kế hoạch tiếp theo, trong đó gồm cả việc cô dành nhiều thời gian tập trung hơn với nhân viên của mình và làm rõ cách phản hồi hiệu quả hơn với một số nhóm khách hàng.

Thực hành

  • Giúp mọi người đối diện với thực tế khắc nghiệt theo cách suy xét cẩn thận chứ không thô thiển.
  • Liên hệ chặt chẽ giữa hiện thực và cơ hội.
  • Cho ai đó thời gian để nhận ra và loại bỏ thiên kiến hẹp hòi của họ.
  • Chia sẻ một số kinh nghiệm xử lý hiện thực khắc nghiệt của bạn.
  • Tạo điều kiện cho đối tượng nhận ra cách họ đã xử lý tốt thực tế khắc nghiệt trong quá khứ.