Công nhận kinh nghiệm và phẩm chất của đối tượng huấn luyện củng cố niềm tin ở họ vào năng lực của chính mình.

Ý tưởng

Tôi vẫn còn nhớ, hồi là học viên Thiếu sinh quân ở trường, được huấn luyện để diễu hành thành hàng ngũ. Vị thượng sĩ nhất hét vào mặt chúng tôi như thể chúng tôi là một lũ dốt nát và trừng phạt chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi sai hỏng cái gì. Kết quả là lòng oán ghét sôi sục vị thượng sĩ nhất đó; thật chẳng khác nào một màn hạ nhục công khai khi bị nói rằng chúng tôi quá dốt việc diễu hành nhịp nhàng. Bị la mắng không hề làm tăng động lực hay nhiệt tình tham gia của chúng tôi lấy một mảy.

Một câu hỏi đáng giá luôn phải ghi nhớ trong tâm trí là bạn thể hiện sự tôn trọng đối với kinh nghiệm và phẩm chất của đối tượng huấn luyện như thế nào để họ muốn bồi đắp từ những phẩm chất ấy và ngày càng trở nên hiệu quả hơn. Một nhà lãnh đạo giỏi ở vai trò huấn luyện hoàn toàn trái ngược với vị thượng sĩ nhất kiên quyết la hét bắt ba quân phải phục tùng. Bạn đang cố gắng làm tăng sự tự tin ở đối tượng huấn luyện, khiến họ hào hứng về những gì họ có thể đạt được. Vai trò của bạn là lôi cuốn tâm trí họ nghĩ đến những điều khả thi và họ có thể tiến lên ra sao để phát huy tối đa tiềm năng ở chính mình và người khác.

Vai trò của bạn chính là kết hợp giữa khẳng định tích cực với khuyến khích cảm giác khám phá và vươn ra. Nhờ bày tỏ sự tôn trọng đối với mọi phần kinh nghiệm ở người khác, bạn đang nâng cao lòng tự tôn và tự giác ở bản thân họ, nhất là khi bạn thể hiện sự tôn trọng đối với những gì họ học hỏi được từ những sai hỏng trong quá khứ. Không bao giờ là chuyện thừa khi nhắc cho đối tượng nhớ về những phẩm chất tích cực mà bạn và người khác nhận thấy ở họ.

Hazel nhận thấy sự tự tin của Gemma lên xuống thất thường khi cô bắt đầu gánh vác vai trò mới. Hazel biết cô cần liên tục nói với Gemma về những phẩm chất cô quan sát thấy ở Gemma. Gemma cần liên tục nghe về những phẩm chất ấy và biết cô có được sự tôn trọng từ sếp mình ngay trong thời điểm quá trình học hỏi thật gian khó ở vị trí mới. Hazel ý thức rằng việc nhắc đi nhắc lại những phẩm chất này là một phần cần thiết để duy trì sự tự tin của Gemma ở mức cao và bồi đắp những phẩm chất ấy khi cô bước lên đảm đương trách nhiệm.

Thực hành

  • Hãy làm rõ trong đầu bạn xem điều gì khiến bạn đặc biệt tôn trọng ở kinh nghiệm và phẩm chất của đối tượng huấn luyện.
  • Thường xuyên tỏ rõ thái độ tôn trọng ấy, nhận biết khi nào thì đối tượng rèn cặp cần sự trấn an.
  • Quan sát xem kiểu nhận xét nào ở bạn giúp củng cố dạng tự tin đúng đắn và áp dụng cách tiếp cận đó.
  • Khi đối tượng huấn luyện tiến bộ ở vai trò của họ, hãy nói rõ những gì bạn quan sát thấy ở những phẩm chất tiến bộ ấy.
  • Quan sát xem đâu là mối liên hệ giữa điều bạn nói với động lực của đối tượng huấn luyện.
  • Đa dạng hóa từ ngữ và sử dụng những ví dụ khác nhau, sao cho đối tượng tin vào những lời bạn nói vì tính cập nhật.