Khen ngợi thường xuyên là quan trọng, nhưng phải luôn đánh giá đúng hiện thực và rõ ràng về sự phát triển cần thiết.

Ý tưởng

Chúng ta muốn được khen ngợi và khích lệ người khác. Chứng kiến ai đó tự tin hơn và gánh vác những nhiệm vụ khó khăn là một niềm vui. Có thể chúng ta ngại đưa ra quá nhiều lời khuyên về sự phát triển của họ vì nghĩ làm vậy sẽ gây thoái chí nản lòng.

Chúng ta muốn cư xử với mọi người như những người trưởng thành, bởi vậy ta cho rằng họ biết rõ đâu là việc đúng nên làm. Chúng ta nghĩ rằng lôi kéo người ta chú ý vào những bước tiếp theo họ cần thực hiện thì làm giảm phẩm giá của họ. Chúng ta không muốn phải ngằn ngặt săm soi xem họ sẽ làm gì tiếp theo hay họ sẽ tiếp cận một vấn đề cụ thể ra sao. Họ đã lớn rồi. Có thể những gì nên làm tiếp theo đã quá ư hiển nhiên trước mắt, vì vậy, ta cho rằng người khác sẽ lập tức nhìn ra cách hành động ‘đúng đắn’.

Có lẽ nên suy ngẫm lại chính trải nghiệm của bạn về những thời điểm có ai đó thẳng thắn nói về sự phát triển cần thiết ở bạn. Nhiều khả năng những ví dụ bạn nhớ được là người đã khen ngợi và chúc mừng thành công của bạn, nhưng vào đúng lúc quyết định cũng chỉ ra các cách tiếp cận cụ thể nào đó đã được diễn dịch ra sao và nên cân nhắc những gì ở các bước tiếp theo.

Một phần hồi ức của bạn có lẽ là về những người đặt ra cho bạn những câu thật hay, giúp bạn suy nghĩ thấu đáo về sự phát triển cần thiết của bản thân. Bạn có thể nhớ những người đã cho bạn thông điệp thẳng thắn về những việc bạn cần làm để đảm bảo thành công.

Cách bạn tạo điều kiện cho người khác suy nghĩ về sự phát triển cần thiết ở họ tùy thuộc vào việc bạn hiểu người ta tiếp nhận và diễn giải ý bạn ra sao. Với một số người, chỉ cần lời khuyên hết sức cụ thể về năng lực họ cần hoàn thiện. Với những người khác, chỉ cần sự khích lệ họ dấn thân vào hoàn cảnh cụ thể nào đó mà không cần khuyên bảo chi tiết họ nên xử lý ra sao.

Khi một mối quan hệ đang thuận buồm xuôi gió, cách tiếp cận của bạn có thể là yêu cầu đối tượng làm rõ xem sự phát triển cần thiết với họ là gì. Đây là việc thiết lập một bối cảnh để đối tượng phát biểu một cách thoải mái và tham vọng về sự phát triển của họ. Vai trò của bạn có thể là phê chuẩn điều họ đang nói và giúp tạo dựng các mối liên hệ cho họ. Bạn cũng có thể bổ sung thêm vài suy nghĩ hoặc gợi ý.

Jenny không mấy tự tin với việc chủ trì các cuộc họp. Cô có xu hướng nói quá nhiều và không lớp lang bài bản. Đến cuối buổi họp, không thấy rõ kết luận là gì và ai sẽ xúc tiến hành động tiếp theo. Sếp của Jenny khuyến khích cô quan sát những người chủ trì khác và suy ngẫm xem điều gì có ích, điều gì không. Rồi đề nghị cô xác định ba yếu tố tạo nên hiệu quả từ những người chủ trì cuộc họp mà cô quan sát, và khích lệ cô nghĩ xem từ giờ cô sẽ áp dụng cái nào trong ba yếu tố ấy. Jenny tập hợp một số việc hợp lý cần làm, sếp của cô chỉ chỉnh sửa chút ít, cộng với nhắc cho cô nhớ về tầm quan trọng của việc tóm lược rõ ràng và các việc cần làm cuối mỗi hạng mục.

Thực hành

  • Xây dựng nền tảng bắt đầu từ những gì đang hiệu quả.
  • Luôn khách quan trong đánh giá của bạn về hiện thực và nhu cầu phát triển.
  • Làm rõ trong suy nghĩ của bạn xem kiểu phát triển nào là quan trọng nhất.
  • Nỗ lực hết mình để tạo điều kiện cho đối tượng tự có những quyết định về sự phát triển của chính mình.
  • Sẵn sàng điều chỉnh các kết luận của đối tượng ở những điểm nào bạn thấy là đặc biệt quan trọng.