Chúng ta sẽ ra quyết định mọi lúc. Có thể không phải tất cả các quyết định của chúng ta đều đúng, nhưng chúng ta phải đưa ra quyết định – đó chính là cuộc sống.

Ý tưởng

Chúng ta đưa ra quyết định về cách tiếp cận, về quan điểm hay cách sử dụng thời gian mỗi ngày. Đôi khi ta cảm thấy bản thân bị cuốn theo những tác động ngoài tầm kiểm soát. Nhưng ngay cả những lúc như vậy ta vẫn có quyền lựa chọn cách phản ứng, quan điểm và hành vi của mình.

Muốn có sức ảnh hưởng cá nhân thì phải đưa ra quyết định. Bao gồm cách bạn sử dụng thời gian và sức lực, xác định nhiệm vụ ưu tiên, xây dựng quan hệ với ai, đâu là cân bằng giữa suy nghĩ và hành động, và xác định tương quan giữa ngắn hạn và dài hạn.

Có những quyết định cần được suy ngẫm trong một thời gian dài, nhưng cũng có những quyết định phải được đưa ra tức thời với những thông tin giới hạn. Tầm ảnh hưởng cá nhân không nhất thiết đến từ sự chính xác tuyệt đối của các quyết định, mà đến từ mức độ hầu hết các quyết định của chúng ta là chính xác.

Những quyết định khó khăn thường là những quyết định mà ta không thể biết ngay câu trả lời đúng. Quyết định đầu tư dài hạn, tuyển dụng nhân sự hay xác định ưu tiên thường khó thành công rõ rệt chỉ sau một năm.

Chúng ta phải sống với các quyết định của mình dù đúng hay sai. Chấp nhận đôi khi chúng ta có quyết định sai lầm chính là một phần không tránh khỏi của cuộc sống. Sống với hậu quả của quyết định sai lầm không hề dễ dàng chút nào, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là lý do để lẩn tránh quyết định.

Thực hành

  • Nhận thức rằng bạn đưa ra quyết định mỗi ngày về cách tiếp cận, quan điểm hay hành vi của mình.
  • Khi nào có được một quyết định đúng thì hãy công nhận mình đã đưa ra quyết định hay.
  • Chấp nhận thực tế là không phải tất cả các quyết định của mình đều đúng và có những quyết định có thể mang tới hậu quả đau đớn.
  • Nhận thức rằng ra quyết định là việc không thể né tránh và không được lờ đi.
  • Ra quyết định là trách nhiệm và quyền lợi.