Liên tục tìm kiếm những cách khác nhau để bạn sử dụng huấn luyện ở chỗ làm và bên ngoài công sở.

Ý tưởng

Huấn luyện giỏi là một kỹ năng bạn có thể sử dụng trong suốt cuộc đời. Huấn luyện là tạo điều kiện cho những người ở bên bạn trong mọi giai đoạn cuộc đời hiểu được bối cảnh xung quanh họ và làm ra sự khác biệt mà họ muốn có trong những giai đoạn tiếp theo của cuộc sống và công việc. Khi huấn luyện ai đó, bạn tạo cho họ khả năng phát triển các kỹ năng cả trong ngắn hạn và dài hạn. Khuyến khích họ vận dụng những kỹ năng ấy trong tương lai có thể giúp xây dựng lòng tin rằng họ có thể gây ảnh hưởng đến rất rất nhiều người từ nay đến mãi về sau.

Huấn luyện là phần nào tạo điều kiện để mọi người sống đúng với những giá trị của mình nhằm góp phần xây dựng cái tốt đẹp và lành mạnh, khắc phục những xấu xa và xảo quyệt trong bất cứ tổ chức nào. Ở đâu bạn giúp cho các cá nhân thêm tự tin khắc phục lối cư xử phá hoại, ở đó bạn đang góp phần trang bị cho họ sức mạnh để đấu tranh vì những điều tốt đẹp trong quá trình họ thăng tiến trong tổ chức hay chuyển đến bất cứ nơi nào khác.

Kết quả của việc huấn luyện không phải chỉ là hiệu quả và ảnh hưởng lớn hơn. Mà là ở quyết tâm cải thiện giá trị sống trong bất cứ lĩnh vực nào. Đóng góp của bạn có thể là giúp cho cả một thế hệ vượt qua định kiến, đảm bảo sự công bằng và tính chính trực, và tạo dựng một nền văn hóa trong đó có sự tôn trọng lẫn nhau, với những phẩm chất con người được phát triển và phát huy tối đa. Đóng góp của bạn có thể tạo điều kiện để ai đó phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình và trở thành một nguồn ảnh hưởng sâu rộng mãi về sau này, góp phần xây dựng những tổ chức tương lai phản ứng nhanh nhạy, hỗ trợ, trung thực và lành mạnh.

Thực hành

  • Tạo điều kiện để kết nối tham vọng và giá trị của mọi người lại với nhau.
  • Tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo đang trong quá trình phát triển thấy được cách để tạo nên những tổ chức không có chỗ đứng cho lòng tham, định kiến và chiếm hữu.
  • Ý thức vai trò của bạn trong việc nâng cao kỳ vọng về chất lượng, xây dựng nền tảng tốt đẹp và loại bớt những xấu xa và xảo quyệt.
  • Khích lệ tinh thần hy vọng vào những gì có thể đạt được và kỳ vọng ‘mọi thứ đều có thể kết hợp hài hòa với nhau’.
  • Khuyến khích lòng tin rằng kể cả trong những hoàn cảnh tăm tối nhất thì hoàn toàn vẫn có thể có cuộc sống và nguồn năng lượng mới mẻ.