Khi bạn nhận ra tiến bộ đã đạt được ở vai trò huấn luyện, bạn khắc sâu hiểu biết ấy và càng hiệu quả hơn trong công việc huấn luyện.

Ý tưởng

Bạn học hỏi mọi nơi mọi lúc. Chỉ khi nhìn lại bạn mới thấy bước tiến mình đã đạt được. Khi bạn thoải mái hơn trong việc đặt ra những câu hỏi mở và dành ra những khoảng lặng, bạn đã thoải mái hơn ở vai trò huấn luyện.

Là chính đáng để tự chúc mừng rằng bạn đã thả lỏng hơn trong các cuộc trò chuyện huấn luyện, và bạn có thể “hỏi đúng, hỏi trúng” dễ dàng hơn. Có thể bạn bắt đầu quan sát thấy mình có khả năng tìm kiếm ví dụ so sánh hoặc sử dụng ví dụ tương đồng tốt hơn. Có thể bạn quan sát thấy đối tượng bạn làm việc cùng sẵn lòng cởi mở trong cuộc trò chuyện và liên hệ được kinh nghiệm công việc với kinh nghiệm cá nhân. Họ đỡ khổ sở trong xử lý cảm xúc cá nhân và có thể khách quan hơn, nhận thức đầy đủ những gì đang diễn ra trong mối liên hệ giữa suy nghĩ và cảm xúc của chính họ.

Khi bạn thành thạo sử dụng cách tiếp cận huấn luyện, bạn có thể tận hưởng năng lượng bạn nhìn thấy ở những người làm việc cùng bạn, tận hưởng khả năng dễ dàng tìm ra kết luận về những bước tiến tiếp theo ở họ. Cũng đáng chúc mừng, họ trông đợi bạn tạo điều kiện để họ tự giải quyết vấn đề chứ không phải chỉ bảo cho họ cách làm. Vai trò của bạn đã chuyển từ kiểm soát sang dẫn hướng nhẹ nhàng và là một nguồn kích thích tư duy theo những cách mới mẻ.

Thực hành

  • Nhìn thấy tiến bộ đạt được khi huấn luyện người khác.
  • Nhận ra bạn đã đặt câu hỏi khác đi như thế nào và sử dụng các khoảng lặng hợp lý ra sao.
  • Tận hưởng thành công của những người bạn làm việc cùng và ý thức vai trò của bạn trong sự phát triển của họ.
  • Coi hành trình của bạn là không ngừng sử dụng các ví dụ đa dạng hơn và các so sánh tương đồng khác nhau trong những cuộc trò chuyện huấn luyện.
  • Thấy các kỹ năng của bạn có thể áp dụng cả bên trong và bên ngoài môi trường làm việc.