Kết hợp giữa trọng tâm với khả năng thích nghi là một đặc điểm của các cá nhân và tập thể hiệu quả. Người lãnh đạo giỏi tạo điều kiện cho các cá nhân và tập thể luôn bình tĩnh và phát triển mối cân bằng ấy.

Ý tưởng

Trong bất cứ trò chơi tập thể nào, trọng tâm và khả năng thích nghi đều là mấu chốt nếu đội đó muốn thành công. Một đội cài đặt một hệ thống công nghệ thông tin mới sẽ phải tập trung vào mục tiêu và có thể thực hiện các mốc công việc đúng thời hạn và nhất quán. Nhưng một đội công nghệ thông tin thành công buộc phải thích nghi để ứng phó với các nhu cầu biến đổi của khách hàng và tùy biến trước vấn đề nảy sinh trong quá trình cài đặt. Tuân thủ chặt chẽ các chỉ dẫn kỹ thuật ban đầu là rất quan trọng, nhưng mù quáng bám theo đó có thể khiến khách hàng lảng xa và thất vọng nếu những nhu cầu đã đổi khác của khách hàng bị bỏ bẵng. Còn tỏ ra thích nghi quá vội vã lại có thể dẫn tới trọng tâm bị đẩy xa khỏi những điều thực sự quan trọng.

John biết rằng anh phải luôn tập trung vào những cơ hội khả dĩ để đi tiếp. Anh cần chú trọng xây dựng quá trình chuyển giao công việc thành công sang Ấn Độ trong khi vẫn đảm bảo hoàn thành công việc hằng ngày, và luôn duy trì cái nhìn tích cực về những cơ hội tương lai.

John cần điều chỉnh lối tiếp cận và cư xử của anh cho phù hợp, để đảm bảo rằng anh không ngừng phát huy tối đa tiềm năng của nhân viên trong công việc hằng ngày, và cả cách tư duy về tương lai nữa. Làm như thế rất mệt nhưng lại rất đáng giá khi anh chứng kiến nhân viên của mình thích nghi và lạc quan về những việc trước đây họ rất chán nản.

Thực hành

  • Hãy rõ ràng về trọng tâm của bạn và đảm bảo trọng tâm đó được duy trì nhất quán.
  • Luôn nhấn mạnh cân bằng giữa trọng tâm và khả năng thích nghi, nhận biết khi nào nhân viên của bạn làm tốt việc này.
  • Tạo ra các cuộc đối thoại trong đó khuyến khích các cá nhân suy nghĩ về kiểu thích nghi cần được gắn vào tổ chức.
  • Luôn sát sao về khung thời gian đạt được các kết quả trọng tâm.
  • Hãy chúc mừng trong những dịp mà sự thích nghi phát huy tác dụng và dẫn tới một trọng tâm mới mẻ, phù hợp hơn.