Tất cả những người bán hàng đều muốn được công nhận là những người chuyên nghiệp. Điều này là có thể hiểu được, nhưng chuyên nghiệp là một khái niệm chung chung và chúng ta cần phải hỏi những người được xem là chuyên nghiệp thì cần phải có những tính cách nào, và điều gì khiến mọi người nghĩ rằng những người đó là chuyên nghiệp.

Đạt được điều này phần nào đó là vấn đề của việc nâng cao hay thể hiện những tính cách khác nhau mà có lợi cho bạn. Nhưng có lẽ cũng nên cân nhắc đến những điều khác nữa, những điều mà cho thấy rõ rằng bạn là một người có nghề.

Ý tưởng

Của Viện Tiếp thị Chartered…

Cũng đáng để lấy những gì bạn làm một cách nghiêm túc mà nâng cao giá trị lý lịch cá nhân của bạn và xem nó như một phần phát triển trong sự nghiệp của bạn. Nếu bán hàng là công việc của bạn, thì hãy cân nhắc liệu bạn có nên tham gia vào một tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực này không. Viện Tiếp thị Chartered (Chartered Institute of Marketing – CIM) đã hoạt động trong nhiều năm qua. Tổ chức này thực tế đã bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực bán hàng (thậm chí trước cả khi thuật ngữ “marketing” được đưa vào từ điển) với cái tên Hiệp hội những người quản lý bán hàng (Sales Managers Association – SMA). Đó là một tổ chức toàn cầu với hơn 50.000 thành viên.

Việc kết nạp hội viên được thực hiện bằng cách bầu chọn, kết hợp với việc kiểm tra trình độ chuyên môn. Hội viên có thể để sau tên mình những chữ viết tắt cho thấy họ thuộc SMA – chẳng hạn như trên danh thiếp – và việc trở thành hội viên còn mang đến nhiều rất nhiều quyền lợi khác, từ việc được nhận tạp chí đến việc được tham dự các cuộc hội họp do nhiều ngành tổ chức, vốn sẽ thường xuyên mang đến những cơ hội học hỏi và xây dựng quan hệ. Một cách khả dĩ để trở thành hội viên là thông qua Viện nghiên cứu bán hàng chuyên nghiệp (Institute of Professional Sales – IPS). Ban đầu đây là một tổ chức độc lập, nhưng nay đã trở thành một phần tích hợp của CIM, một tổ chức dành cho người bán hàng và tập trung nghiên cứu về quá trình bán hàng. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết tại www.cim.co.uk.

Thực hành

  • Trở thành hội viên của một tổ chức chuyên nghiệp có thể nâng cao hình ảnh của bạn, và mang đến những cơ hội làm tăng kiến thức và khả năng của bạn.
  • Xem xét các tổ chức nghề có liên quan đến bạn. Nhiều khu vực ngành nghề có những tổ chức chuyên môn đáp ứng được mục đích này.