Phần này thừa nhận rằng không phải tất cả hoạt động bán hàng diễn ra ở quốc gia mà người bán hàng đang sống. Một số hoạt động là đa quốc gia và dù tiếng mẹ đẻ của nhân viên có là gì, nhiều công ty vẫn lấy tiếng Anh là “ngôn ngữ kinh doanh”. Tuy nhiên, nếu bạn định tạo ra mối quan hệ hiệu quả với khách hàng nước ngoài, bạn phải làm nhiều việc hơn là chỉ nói tiếng Anh thương mại với họ.

Ý tưởng

Từ công ty quản lý website Attenda…

Attenda có thể cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trên toàn thế giới từ văn phòng ở Anh và có đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng khách hàng tiềm năng ở Đức muốn giao dịch với một công ty địa phương, và với người Đức. David Godwin, phó chủ tịch của công ty, tính toán, “Chúng tôi không đủ lớn để có thể phá lệ này”, vì vậy công ty lập một công ty con ở Đức. Những người bán dịch vụ của Attenda ở đó là người Đức làm việc cho một công ty được xác định là công ty địa phương. Mặc cho có những vấn đề gì có thể xảy ra, không vấn đề đa văn hóa nào xuất hiện và cản trở thành công trong việc bán hàng của Attenda.

Tương tự vậy, ở công ty Printronic International, cơ quan xử lý dữ liệu máy tính hàng đầu châu Âu, cũng có năng lực ngôn ngữ rất mạnh. Giám đốc điều hành của Printronic International cho biết, “mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ thương mại toàn cầu, kinh nghiệm của chúng tôi ở châu Âu chỉ ra là ngôn ngữ của quốc gia bản xứ vẫn là lựa cho ưu tiên [của khách hàng]”. Như mọi khi, điều này có vẻ như là việc bán hàng – trong trường hợp này là những dịch vụ khá kỹ thuật – phụ thuộc vào việc giải thích rõ ràng, và giao dịch với khách theo cách mà họ muốn giao dịch.

Thực hành

  • Cho dù những gì cần thiết chỉ là một vài lời nói lịch sự khi bắt đầu một cuộc họp, hoặc trong toàn bộ quá trình bán hàng, nếu được thực hiện bằng ngôn ngữ của khách hàng thì nó chắc chắn sẽ được đánh giá cao.
  • Rõ ràng có một số nỗ lực được triển khai ở đây, nhưng hẳn là sẽ có một kết quả đáng giá. Điều kiện kinh doanh của bạn sẽ chỉ ra những gì bạn cần làm.