Việc tái xem xét, nhắc lại, và bổ sung thêm ưu thế cho dịch vụ hiện hành có thể giúp phát triển các khía cạnh thành công của một ý tưởng kinh doanh trong khi thay thế các khía cạnh khác bằng những cải tiến mới ấn tượng. Bằng cách này, các dịch vụ cũ có thể được tái sáng tạo, và giữ chân được khách lâu hơn rồi bán được nhiều hàng hơn.

Ý tưởng

Cách tân không chỉ là phát minh. Một mức độ tái sáng tạo vừa đủ có thể làm biến đổi thị trường một cách mạnh mẽ và thay đổi những kỳ vọng của khách hàng. Bằng cách phân tích các quá trình hoạt động tương tự và thử nghiệm, cùng với việc cải thiện phương pháp, có thể làm biến đổi triệt để các lĩnh vực then chốt của mô hình kinh doanh, trong khi vẫn duy trì các mặt cốt lõi của một ưu điểm nguyên thủy.

Tinh thần này của sự tái sáng tạo có thể thấy rõ trong một dự án do nhóm chuyên gia lĩnh vực phong cách, thiết kế, và công nghệ được Vauxhall bảo trợ – được biết đến với cái tên VX Collective. Tập thể sáng tạo này hướng đến việc tạo ra “một trạm dịch vụ của tương lai” – một trạm dừng bên đường cung cấp nhiên liệu thân thiện môi trường, thức ăn ngon, và có thiết kế nội thất hấp dẫn. Điều này đánh dấu một sự chuyển hướng khỏi mô hình truyền thống của các trạm dịch vụ bên đường ở Anh, vốn hầu như chỉ được khách ghé qua để kiếm thức ăn cho qua cơn đói hoặc dùng nhà vệ sinh. Trong khi có cái nhìn hoàn toàn mới lạ về mô hình này và hướng đến một cơ sở phục vụ khách hàng rộng lớn, VX Collective vẫn duy trì các mặt then chốt của mô hình kinh doanh: sử dụng các vị trí trên các con đường nhộn nhịp để cung cấp đồ ăn thức uống và nhiên liệu cho lữ khách.

Dù vẫn còn trong những gian đoạn sơ khai với nhiều rào cản thực tế phải vượt qua, dự án này vẫn nêu bật ý tưởng rằng một cách thức mới và phong cách mới có thể mang đến cuộc sống mới cho một phương pháp lâu đời và cũ kỹ.

Thực hành

  • Quyết định chính xác khía cạnh nào phải giữ nguyên và điều gì bạn muốn thay đổi.
  • Quyết định bạn muốn thay đổi cách thức để thu hút một thị trường mục tiêu mới, hay bạn đơn giản chỉ muốn làm cho cách thức đó trở nên hấp dẫn hơn với thị trường hiện có.
  • Suy nghĩ cẩn trọng về việc tại sao bạn muốn tạo ra một thay đổi đặc biệt và làm thế nào điều đó thu hút được thị trường mục tiêu.
  • Nghiên cứu thị trường có thể là một nguồn ý tưởng dồi dào cho việc tái sáng tạo. Điều gì khách hàng không thích đối với dịch vụ hiện đang sẵn có cho họ và những biến đổi nào mà họ muốn nhìn thấy nhất?
  • Hãy nắm rõ tác động kinh doanh và các lợi ích, cũng như hiểu rõ điều gì cần phải làm để đảm bảo thành công.
DMCA.com Protection Status