Một dịp nghỉ ngơi có thể tốt cho bạn. Một dịp nghỉ ngơi đúng cách có thể hiệu quả cho cả việc kinh doanh của bạn.

Ý tưởng

Từ giới đào tạo…

Đây là một điều có lẽ được xem là thứ gì đó xa xỉ. Nhưng nó có thể có một giá trị xứng đáng, và cũng có hiệu quả về mặt chi phí. Nó có thể có nhiều dạng thức, nhưng trong một công ty tôi từng làm việc (giờ đã được mua lại và sáp nhập), có một hạng lao động cấp cao được phép nghỉ đến 6 tháng (có trả lương) sau một thời gian làm việc cho công ty trong một số năm nhất định. Trong nghề tư vấn – một nghề kiếm tiền bằng việc thu phí dịch vụ và thời gian – điều này cho thấy sẽ có hao hụt lớn. Tuy nhiên, đó là một nghề mà nhiều người không thường đi nghỉ dài ngày, vì vậy theo một cách nào đó thời gian họ vắng mặt ở công ty như vậy là xứng đáng.

Đương nhiên nó khích lệ rất cao cả cho những người được hưởng chế độ nghỉ này và những người mong muốn đạt được điều này. Giờ tôi không thể nhớ là nó có bắt buộc hay không, nhưng thời gian nghỉ dài ngày này thường đi kèm với một dự án, một thứ gì đó không hạn định về thời gian thực hiện. Chẳng hạn như, người ta thỉnh thoảng đi du lịch, và chuyến đi này kết hợp hữu hiệu với sự phát triển kinh doanh quốc tế. Người đi nghỉ có thể tiến hành nghiên cứu và điều tra một cách thư thả hơn so với những gì người khác làm. Nếu được kết hợp với một công việc có thu phí dịch vụ, thì chuyến đi được thực hiện hợp lý về nhiều mặt. Tôi đã có sáu tháng như thế, trong thời gian đó tôi đã tham dự một hội thảo về đào tạo lớn, và một triển lãm ở Mỹ. Nó cho thấy đó là một trải nghiệm học tập tuyệt vời.

Thực hành

Giữa các khía cạnh có thể khác biệt nhau cần cân nhắc những điều này:

  • Khoảng thời gian được chọn để thực hiện (nó có thể khá ngắn).
  • Số lượng và cấp bậc nhân viên liên quan.
  • Mục đích (hay không có mục đích) của thời gian nghỉ này – trong đó nội dung chuyến đi có thể tập trung vào bán hàng, điều tra thị trường, hay điều gì đó tương tự.
  • Thu xếp để viết báo cáo khi trở về. Cho dù đợt nghỉ ngơi dài hay ngắn, thật dễ tính đến tất cả những thứ gì mà chế độ này có thể được sử dụng, và chắc chắn trong đó có một thứ chính là sự phát triển. Đây là thứ gì đó giúp tìm thấy hay gợi ý, có lẽ vậy, về việc phát triển bán hàng và các kỹ năng dài hạn hơn.