Những công việc bán hàng khác nhau thì, dĩ nhiên, khác nhau. Chẳng hạn như việc bán hàng này cần phải gọi điện thoại nhiều, còn việc bán hàng khác thì không. Một việc bán hàng cần việc họp ngắn với khách hàng chỉ một lần một, trong khi công việc bán hàng khác có thể cần một chuỗi các sự kiện mà tất cả đều phải được thực hiện tốt. Chỉ nói một cách đơn giản rằng công việc là bán hàng thì không trở thành một hướng dẫn hữu ích giúp bán hàng thành công.

Ý tưởng

Từ chuyên gia về kinh doanh Mark McCormack…

Để việc bán hàng được thực hiện tốt, bất cứ ai làm việc này cũng phải hiểu rõ “bán hàng” nghĩa là gì. Bước thứ nhất là phải đưa ra được định nghĩa rõ ràng về công việc bán hàng mà bạn đang làm. Điều này phải là toàn bộ công việc bán hàng và đặc trưng tổ chức, nhưng một cái nhìn một cách tổng thể thì cũng có thể có ích. Chẳng hạn như trong trường hợp dưới đây được giới thiệu trong quyển On Selling, một quyển sách của Mark McCormack, nhà bình luận và tư vấn về tiếp thị thể thao người Mỹ.

Những tố chất mà tôi tin sẽ làm nên một người bán hàng giỏi:

 • Tin vào sản phẩm của bạn.
 • Tin vào chính bản thân
 • Gặp nhiều người
 • Chú ý đến thời gian tiến độ
 • Lắng nghe khách hàng – nhưng hiểu rằng những gì khách hàng muốn không nhất thiết là những gì họ đang nói với bạn.
 • Phát huy khả năng hài hước
 • Gõ những cánh cửa cũ
 • Hỏi mọi người mua hàng
 • Duy trì cuộc bán hàng với sự hăng hái mà bạn đã cho thấy từ trước lúc bán hàng
 • Cảm giác chung là tôi không có ảo tưởng rằng tôi đang khai phá một điều gì mới mẻ với danh sách này. Những điều này thực ra là cần thiết, hiển nhiên, tiêu chuẩn phổ biến mà tất cả những người bán hàng có trong đầu họ – nếu không phải là trong trái tim.

Hãy làm tốt.

Thực hành

 • Cho dù công việc của bạn đòi hỏi những gì và cho dù các vấn đề của công việc đó có thể có những khác biệt như thế nào, bạn cần phải hiểu rõ toàn bộ công việc đó.
 • Ngoài ra bạn cần phải hiểu rõ việc làm thế nào các nhiệm vụ khác nhau phối hợp được với nhau, phải hiểu rằng bạn phải làm những gì để đảm bảo thực hiện được tốt công việc. Nếu một nửa công việc của bạn là những cuộc gọi điện thoại tìm kiếm khách hàng, hãy đảm bảo là bạn dùng 50% thời gian đó để nói chuyện với các khách hàng tiềm năng mới, và vân vân, như công việc yêu cầu.
 • Thật đáng ngạc nhiên về việc những người bán hàng tiếp nhận được tất cả điều này thường xuyên như thế nào bằng cách đọc sách. Họ biết công việc họ phải làm nhưng nếu thiếu sự phân tích thì có nghĩa là họ thất bại trong việc đưa ra được đúng trọng tâm cho bất cứ phần cụ thể nào của công việc, rồi thì họ sẽ có thể gặp rắc rối. Xác định đúng mới hành động đúng.